İktidar devrine ‘müsterih’ yaklaşma açısından iki dönem22-08-2020 01:26

Metin Çulhaoğlu

Geçmişe referansın, günümüzdeki durumları açıklayıcı yararı sınırlıdır. Gene de bu yararın sınırlarını bilerek yapılacak geçmiş referansları bugün neyin farklı olduğunun belirlenmesinde ipuçları sağlayabilir.

Referans, 1946-1950 dönemidir. Bu dönemde İnönü’nün ve CHP’nin, 27 yıllık bir iktidarın değişebileceğini hiç hesaba katmadığı söylenemez. Öncesinde, çok kısa da sürse Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka deneyimlerinin işaret ettikleri vardır; teşkilattan gelen kimi “olumsuz” nabız yoklamaları da olmuştur.

***

Yazının devamı için tıklayınız