İKM: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyiz!

İlerici Kadınlar Meclisi, yaptığı açıklamayla AKP'yi uyararak ''Kadınlar bu haklarını kanlarının son damlasına kadar, bedel ödeyerek kazanmışlardır. Haklarımızdan vazgeçmeyiz!'' dedi.23-07-2020 14:02

İleri Haber

İlerici Kadınlar Meclisi (İKM) AKP iktidarının kadına yönelik şiddete karşı yaptırımlar içeren İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alarak, sözleşmeyi kaldırmayı gündeme almasının ardından bir açıklama yayınladı. ''İstanbul Sözleşmesi’nin aileyi yıkacağı, toplumun ahlakını bozacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. AKP kaybettiği gücüne kavuşmak için daha evvel olduğu gibi çeşitli yalan beyanlarda bulunuyor, esas konuyu saptırmaya çalışmaktadır'' denilen açıklamada ''6284 sayılı Kanun’dan ve İstanbul Sözleşmesi’nden elinizi çekin'' ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, AKP tarafından hedef alınmaya devam ediliyor. Kadına yönelik şiddetle ilgili yaptırımlar içeren sözleşme hakkında AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek çıkabiliriz" demişti. Sözleşmeden çekilme tartışmaları devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, sözleşmeden çekilip çekilinmeyeceğine 5 Ağustos'ta karar verileceğini söylemişti.

Her geçen gün kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet artarak devam ederken, İstanbul Sözleşmesi'nin hedef alınmasının ardından İKM'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMEYİZ!

Son günlerde AKP / Saray rejimi tarafından  daha sık gündeme getirilen İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar oldukça kaygı vericidir. 

Her gün kadınlar öldürülürken, buna çözüm bulmak için harekete geçmek yerine  kadınları koruyan, haklarını yasal güvence altına alan, toplumsal cinsiyet eşitliğini  temel alan  sözleşmeden çekilmeyi gündem etmekten artık vazgeçin! Şunu belirtelim ki bu sözleşme sizin itibar sözleşmeniz değildir.  Bu sözleşmede biz kadınların isimleri, hayatları yazılıdır.

Yetkililerin her gün halka propaganda ettiği İstanbul Sözleşmesi’nin aileyi yıkacağı, toplumun ahlakını bozacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. AKP kaybettiği gücüne kavuşmak için daha evvel olduğu gibi çeşitli yalan beyanlarda bulunuyor, esas konuyu saptırmaya çalışmaktadır.  Bu sözleşmeden vazgeçmeye çalışarak Anayasa’ya da aykırı davranmaktadır.

Aslında manipüle etmeye çalıştıkları şey sözleşmenin 4. maddesinde yer almaktadır:

''Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.''

4+4+4 eğitim sistemi ile kız çocuklarının okullarından alınmasına zemin hazırlayanlar, ülkenin dört bir yanındaki okulları imam hatiplere çevirenler, şimdi de kadınlarının en büyük kazanımlarından biri olan bu sözleşmeye saldırmaktan imtina etmemektedir. Bir sonraki hamleleri ise nafaka hakkına, 6284 sayılı  Kanun’un yürürlükten kaldırılmasına kadar gidecektir. Asıl dertleri kadınların eşitlik için mücadeleden vazgeçmemelerini sindirememeleridir.

AKP’yi uyarıyoruz!

Etkin uygulandığında erkek şiddetini önleyen ve kadınları şiddetten koruyan 6284 sayılı Kanun’dan ve İstanbul Sözleşmesi’nden elinizi çekin! Çocuk istismarı affına yönelik kanun tasarılarını önümüze getirmekten vazgeçin! Kadınlar bu haklarını kanlarının son damlasına kadar, bedel ödeyerek kazanmışlardır. Haklarımızdan vazgeçmeyiz!