İklim adaleti isyanı: ‘Sorumlu kapitalizm, en büyük mağdur yoksullar’

İklim adaleti isyanı: ‘Sorumlu kapitalizm, en büyük mağdur yoksullar’

COP26 Türkiye Koalisyonu bileşenleri hafta sonu Muğla, Hatay, Bursa, Çanakkale ve Denizli gibi illerde basın açıklamaları yaptı.

İleri Haber

COP26 Zirvesi’ne karşı “Sorunun kaynağı çözüm olamaz” sloganıyla kurulan COP26 Türkiye Koalisyonu hafta sonu farklı illerde yaptığı basın açıklamalarıyla iklim krizine karşı “kapitalizmle mücadele” ve “adalet” vurgusunu öne çıkardı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde “iklim krizine çözümler aramak” gerekçesi öne sürülerek yapılan ancak emperyalist ülkelerin liderlerinin şovuna dönüşen COP26 Zirvesi’ne karşı 'Sorunun kaynağı, çözüm olamaz' şiarıyla COP26 Türkiye Koalisyonu oluşturulmuştu.

Koalisyon bileşenleri hafta sonu Muğla, Hatay, Bursa, Çanakkale ve Denizli gibi illerde basın açıklamaları yaptı.

‘KRİZİN YÜKÜNÜ EN FAZLA YOKSULLAR TAŞIYOR’

Büyük Menderes İnisiyatifi tarafından Denizli’de yapılan açıklamada, “Yaşadığımız krizlerin sorumluları emperyalist kapitalist güçler ve onların işbirlikçileri olduğu halde dünyanın her yerinde iklim krizinin yükünü en fazla taşıyanlar, yoksullar” denildi.

‘SORUMLU ŞİRKETLER VE ONLARIN HİZMETİNDEKİ DEVLETLER’

Bursa Çevre Platformu (BUÇEP) tarafından Orhaneli Termik Santrali önünde yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası düzeyde şirketler ve onların hizmetinde olan devletlerin iklim krizinin gerçek sorumlularının olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İklim krizi, ülkelerin sınırlarını aşıyor. Bu nedenle mücadelemizi küresel düzeye taşımak bizim sorumluluğumuzdur. İklim krizine karşı elimizdeki en büyük gücümüz olan orman varlığımız da tükenmek bilmeyen metalaştırma politikaları sonucu ranta kurban edilmektedir. Bursa'nın birçok noktasına adeta ur gibi yayılmış olan taş ocakları, Kirazlıyayla'da yapılması planlanan atık barajı / zenginleştirme tesisi, gençleştirme adı altındaki ağaç kesimleri, yeşil alanlarımızdaki kent suçları ve yaşam alanlarımıza yapılmak istenen RES'ler, HES'ler ve biyokütle santralleri bizleri krize adım adım yaklaştıran unsurlardır" ifadeleri kullanıldı.

‘İKLİM KRİZİNİ YARATAN KAPİTALİZMDİR’

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından farklı ilçelerde yapılan açıklamalarda ise birlikte mücadeleye vurgu yapılırken, “Bugün bu koalisyonu kurmamıza ve harekete geçmemize neden olan, insanın emek gücü de dahil doğanın her parçasını metalaştırarak iklim krizini yaratan kapitalizmdir” denildi.

‘MADEN VE ENERJİ ŞİRKETLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMEYİN’

Çanakkale’de Çan Termik Santrali önünde yapılan açıklamada ise “Tüm termik santralleri kapatın, ormanlarımızı ve su varlıklarımızı, yaban hayatı maden ve enerji şirketlerine peşkeş çekmeyin” ifadeleri kullanıldı.

‘ENTERNASYONAL DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

Hatay Antakya’da yapılan açıklamada ise yine “birlikte mücadele” çağrısı yapılırken, “Nerede olursak olalım iklim adaleti için mücadele etme zamanı. İklim adaleti için mücadele eden herkesi enternasyonal dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.