İki Nehir Arasındaki Ülke: Kehanet ve yazgı14-02-2021 01:49

Levent Turhan Gümüş

Ve o elini kuzeye karşı uzatacak

Ve Asur’u harap edecek.

Ninova’yı virane, çöl gibi kurak yer edecektir.

Onun içinde sürüler ve her türlü yaban hayvanı yatacak,

Saka kuşu ile kirpi,

Onun sütun başlarında geceleyecekler.

Pencerelerinde ötecekler:

Eşiklerde haraplık olacaktır,

Çünkü sedir tahtaları sökülecek. (1)

 

C. W. Ceram, Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler adlı kitabında roman tekniğiyle arkeoloji bilgisini harmanlayarak Eski Mısır, Yunan, Roma, Aztek ve Maya uygarlıklarının karanlıkta kalmış yanlarını anlatır. En çarpıcı bölümlerden biri de Mezopotamya ile ilgilidir.

Mezopotomya, Eski Yunan kaynaklarında “Mesopotamia”: İki Nehir Arasındaki Ülke olarak geçer. Ceram akıcı bir dille bizi tarihin eksik sayfalarıyla, yüzyıllar boyunca elinde asasıyla “Nehirler Ülkesi” (2) topraklarında dolaşıp duran “kehanet”le, taş üstünde taş kalmamacasına yok edilen “günahkâr kentler”in “yazgı”sıyla buluşturur.

Yazının devamı için tıklayınız