İki çizgi ve Türkiye26-01-2021 00:41

Metin Çulhaoğlu

Günümüz dünyasında kapitalizmin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik, yani düzen içi iki başat eğilimden ya da çizgiden söz edebiliriz: Küreselleşme milliyetçiliği ve liberalizm.

Bunlardan tam olarak neyi kastettiğimiz sorulacaktır; açıklamaya çalışalım.

Yazının devamı için tıklayınız