İHD: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı unutmayacağız, idama hayır!

İHD İstanbul Şubesi, 48 yıl önce bugün idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a ilişkin bir açıklama yaparak ''idama hayır'' dedi.06-05-2020 11:46

İleri Haber

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 48 yıl önce bugün idam edilen 68 Kuşağı'nın önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a ilişkin bir açıklama yaparak ''İdam cezası, devlet eliyle tasarlanarak işlenen bir cinayettir ve yaşam hakkına doğrudan saldırıdır'' dedi.

''Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı unutmayacağız. İdama hayır!'' denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edileli 48 yıl oldu. Mahkeme ve o zamanın iktidarı onları suçlasa da, suçsuz oldukları halde idam edildiklerine dair kanaat her geçen gün daha da yaygınlaştı. Bu gün iktidarda bulunanlar dahi, onların siyasi saiklerle haksız yere cezalandırıldıklarını söyledi kamuoyu önünde.  Ancak Deniz, Hüseyin ve Yusuf’u idam edenlere kimse dokunmadı. Ne onları haksız yere suçlayanlar, ne kalemi kıran yargıçlar ne idam kararını onaylayan milletvekilleri, hiç birisine bu telafisi olmayan haksızlığın hesabı sorulmadı.

İdam cezasının 1920’de yasaya sokulmasından başlayarak,  istiklal mahkemelerinden sıkıyönetim mahkemelerine, 12 Eylül'ün 'Asmayalım da besleyelim mi?' politikasından 2002’de AB uyum yasaları çerçevesinde 'barış zamanında' idam cezasının kaldırılmasına kadar uzun bir süreç yaşandı. 2003’te 6 no lu ek protokolün imzalanması, 2004 yılında idam cezasının savaş hali de dâhil 'her koşulda' kaldırılması ve 2006 da buna dair 13 no lu ek protokolün de onaylanması ile Türkiye siyaseti ve Türkiye yargısı idam cezası konusunda dönüşü olmayan bir yola girdi diye düşünüldü uzun zaman.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin, Seyit Rıza, Şeyh Sait ve Erdal Eren gibi siyasi nedenlerle idam edilenlerin pek çoğu, iktidar sahipleri tarafından 'haksız yere suçlanan ve idam edilen kahramanlar' olarak anıldılar TBMM çatısı altında bile.  Adnan Menderes ve arkadaşlarına resmen iade-i itibar yapıldı.

Artık idam cezasına dönülemez dendiği bir noktada, idam yeniden ve zorla gündeme getirildi son birkaç yıldır. İdam cezasına sempati yaratmak adına pek çok algı operasyonu yapıldı, hatta çocuklar bu yolda araçsallaştırıldı.

İktidar, sanki 12 Eylülde idam edilenler için halkın önünde gözyaşı dökenler kendileri değilmiş gibi, sanki idam cezasını insanlık dışı bulduklarını söylememişler gibi, sanki idam cezasını kaldıran yasaları kendileri yapmamış gibi, muhalifleri hedefe koyarak, halkı 'idam isteriz!' diye alanlarda bağırtıyor her fırsatta.

Herkes biliyor ki; idam cezası, devlet eliyle tasarlanarak işlenen bir cinayettir ve yaşam hakkına doğrudan saldırıdır. İnsan hakları savunucuları olarak idam cezasının geri getirilmesine seyirci kalmayacağız.

Bugün 6 Mayıs. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişinin yıl dönümü. Onları asanlar, sadece yaşam haklarına kast etmediler, halkı da devrimci öncülerinden mahrum bırakmak istediler.

Oysa  48 yıl sonra halen onlardan öğreniyoruz.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı unutmayacağız!''