Iğdır’da hava kirliliği ulusal sınır değerlerinin üzerinde

Iğdır’da hava kirliliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait verilere göre hem yaz hem de kış mevsiminde ulusal sınır değerlerinin üzerinde olduğu bildirildi.15-01-2020 10:01

Iğdır’da hava kirliliğinin ulusal değerlerin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İstasyon verilerine göre ölçülen parametrelerden PM10 (Partikül madde) değerlerinin hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde ulusal sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlendi.

Iğdır’da hava kalitesinin iyileştirmesi amacı ile "Temiz Hava Eylem Planı" kapsamında SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ortaklaşa "Iğdır Hava Kirliliği Kaynaklarını Arıyor’" projesi düzenlendi. Proje ile Iğdır'daki hava kirliliği parametreleri akademik olarak araştırıldı.

‘Hava Kirliliği Önleme Planının Geliştirilmesi’ kapsamında sunulan önlemlerin tamamı hayata geçirilerek ısınma amaçlı kullanılan yakıt türünün kontrolü, yakma sistemlerinin iyileştirilmesi, binalarda mantolama, ateşçilerin eğitimi, motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirlilik yüklerinin azaltılması ve doğalgazın şehrin tamamında kullanılmasına ilişkin tedbirlerin etkinliğinin artırılması için gereken birçok çalışma yapıldı.

Katı Yakıtların denetlenmesi ve minimum seviyeye indirilmesi, motorlu taşıtlardan kaynaklanabilecek kirliliğin denetim altına alınması ve şehrin büyük bir bölümünün (%80) Doğalgaza geçmesine rağmen PM10 kaynaklı hava kirliliği azalmadı.

Hava kirliliğinin ana sebebi, Iğdır'ın bölgeye göre en az rüzgâr hızı (yıllık 1,2 m/s), en az yağış oranı (257 mm), en az bağıl nem (%59) olması ayrıca verimli orman alanının bulunmaması, hâkim rüzgar yönünde bulunan erozyon sahalarından taşınan tozların şehir merkezini etkilemesi ve en önemlisi Topoğrafik yapıdan kaynaklı Enverziyon (sıcaklık terslemesi) durumunun oluşması olarak belirtildi.