İflasın eşiğindeki sağlık kurumlarının yükü vatandaşın omuzlarında

Hastaların ödediği muayene katkı payları, yüzde 20 ile 60 arasında artırılırken TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel, “Piyasacı sağlık politikaları sürdükçe devletin eli hastanın cebinden çıkmayacak” açıklamasında bulundu.07-02-2017 12:50

Hastaların, hastane muayenelerinde ödedikleri katkı payları artırıldı. 31 Aralık günü yayınlanan üç ayrı mükerrer gazete içindeki çok sayıda değişiklik arasında, hastane ve ilaç katkı paylarının da olduğu belirtildi. Artışların yüzde 20 ile 60 arasında olduğunu belirtildi. Zamlı katılım payları 1 Ocak gününden itibaren uygulanmaya başlandı.

Tıp Dünyası'nın haberine göre, katkı payları emeklilerin ücretlerinden kesilirken, çalışanlar ise ilaçlarını alırken eczanelerde ödüyor. Eczaneler aldıkları bu tutarları SGK’nın hesaplarına aktarıyor. Hastane türlerine göre de ödenen katkı payı tutar olarak değişiyor.

'PİYASACI SAĞLIK SİSTEMİNİN SONUCU'

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Tıp Dünyası’na yaptığı değerlendirmede, piyasacı sağlık politikaları sürdükçe katkı ve katılım paylarına yapılacak zamların kaçınılmaz olacağını söyledi. Tükel şöyle konuştu:

“2016 yılı Ağustos ayında yayımlanan Sayıştay Başkanlığı’nın 2015 Yılına ait Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Düzenlilik Denetim Raporu’nda, işletmeye dönüştürülen Sağlık Bakanlığı hastanelerinin finansal olarak sürdürülebilirliklerinin olmadığı, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi olan sağlık tesislerinin ciddi bir borç yükü altında oldukları, yaptıkları iş ve işlemler sonucunda zarar ettikleri vurgulanmıştı. Aynı durumun üniversite hastaneleri için de geçerli olduğu biliniyor. Uygulanan sağlık politikalarıyla sağlık hizmetlerinin kâr ve verimlilik üzerinden oluşturulmasının bir sonucu olarak, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse üniversite hastaneleri iflasın eşiğinde bulunuyor. Hastane hizmetlerinin finansmanına ek kaynak ise, her zaman olduğu gibi vatandaştan talep ediliyor. Bugün sağlıkta 15 farklı kalemde katkı payı ödeniyor. Muayene katılım payı, ilaç katılım payı, reçete ücreti gibi değişik isimlerde tahsil edilen katılım paylarına, bir de her ay ödenen Genel Sağlık Sigortası primleri ekleniyor. Yeni yılı muayene katkı paylarına yapılan %20-60 arasındaki zam haberiyle karşıladık. Piyasacı sağlık politikaları sürdükçe, bu politikaların sonucu olarak hastaneler zarar ettikçe, devletin eli hastanın cebinden çıkmayacak, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için hastalardan tahsil edilecek katkı ve katılım paylarına yeni zamların yapılması kaçınılmaz olacaktır. Nitelikli, ulaşılabilir, vatandaşın cebinden değil kamu kaynaklarından karşılanan bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu hatırlayalım!”