İdare Mahkemesi ‘Dersim’ kararını durdurdu

Tunceli Valiliğin “Dersim”e dair mahkemeye yaptığı başvuru aynı gün içinde yürütmeyi durdurma kararına bağlandı.24-05-2019 17:46

Dersim Belediyesi Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda, hizmet binasına kayyum tarafından asılan “Tunceli” yazısının yeniden “Dersim” olarak değiştirmesine ilişkin Valiliğin itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

VALİNİN BAŞVURUSU ÜZERİNE MAHKEME DURDURDU

Tunceli Valiliği, Belediye Meclisi’nin kararını “hukuka ve yasal mevzuata aykırı” olduğu gerekçesiyle Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebini değerlendiren Erzincan İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

'7 GÜN SÜRE VERİLDİ'

Mahkemenin kararında, "Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliğiyle karar verildi" denildi.