İçişleri Bakanlığı’ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge yayınladı.24-09-2020 15:23

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen 'Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi' konulu genelgeye göre,  temasta bulundukları bireyler hakkında eksik/yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak.

Genelge'de şu önlemlerin alınması istendi: 

Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

Vali/kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.