İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede "Sokağa Çıkma Kıstilamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde yer alan istisna/muallyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir" denildi.30-03-2021 00:10

İçişleri Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi.

Genelgede yer alan kararlar şöyle:

Yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkına kısıtlaması. Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır.

Cok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması. Cuma günü saat 21.00de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamım kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygul.acaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkina lusıtlamalan sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizie belirlenen Sokağa Çıkma Kıstilamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde "yer alan istisna/muallyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Tüm risk gruplannda yeme-kme yerleri (lokanta,restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile demek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayn olacak şekilde % 50 kapasite sınıflaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceklerdir.

Ancak bu işyerlerinde iyi masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin. yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecektir.

Tüm risk gnıplarında yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlarnası uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kunıluşlan ve bunlann üst kuruluşlan ile birlikler ve kooperatifier tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden ols her türlü etkinliklere dair 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgemizde düşük, orta v e yüksek risk grubunda bulunss iller için belirlenen usul ve esaslann süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir.

02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgemize göre çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise il Hıfzıssıldıa Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecektir.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğiinlere ilgi (a) Genelgemizle belirlenen usul ve esaslann süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir.

Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacaktır.

Düşük v e orta risk grubunda bulunan illerdeki hali saha, yüzme havuzu vb. tesislere dair 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgemizde belirtilen usul ve esaslann süregelen uygul.masına aynen devam edilecektir.

02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgemize göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan 39 ilde ise il Hıfzıssıhha Kurullannca alınan karara göre uygulama belirlenecektir.

internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark. hamam. satma, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde % 50 kapasite suunna uy mak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceklerdir.