İBB, deprem toplanma alanlarını açıkladı

İBB'den yapılan açıklamada, alanların seçiminde Karar Destek Modeli'nin uygulandığı belirtildi.



28-01-2020 14:25

İBB tarafından 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı.

Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.

Model; mülkiyet, büyüklük, ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk ile altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu.

Kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, 'http://sehirharitasi.ibb.gov.tr' adresinden ulaşılabilir.