Hukuk tanımadılar, 'Saros'u bitirme projesi'nde ilk kazmayı vurdular!

BOTAŞ’ın açtığı ihaleyi alan firma hukuksal süreç devam ederken araziye ilk kazmayı vurdu. Kazı yapılan arazinin sahibine hiçbir tebliğ yapılmadığı öğrenildi.25-11-2020 15:58

İleri Haber

“Saros Körfezi’ni bitirme projesi” olarak anılan FSRU Liman Projesi’nin ihalesini alan firma ÇED iptaline ilişkin açılan davada sonucu beklemeden sahada çalışmalara başladı. Firmanın, arazi sahibinin bilgisi dışında ilk kazmayı vurduğu öğrenildi.

Saros Körfezi’nin doğa harikası Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına (FSRU) Likit doğalgaz taşıma ve yükleme limanı yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkına rağmen Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı vermişti. Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu’nun mücadelesiyle, 17 Mayıs 2019’da ÇED olumlu kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açıldı.

Edirne İdare Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi heyetinin katılımıyla 1 Kasım 2019’da Sazlıdere  Köyü’nde, keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Heyet, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından verilen "ÇED olumlu" kararının; söz konusu projenin (iskele, boru hatları, dolgu), gerçekleştirilmesi öngörülen alanda çevreye, tarım arazilerine ve toprağa, ormanlık alana, Saros Körfezi’ne, turizme, deniz biyolojisine, balıkçılığa, kus türlerine, bölgenin flora ve faunasına olumsuz etkilerinin olup olmayacağı, projenin şehircilik ilkelerine, kamu yararına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda belirtilen ilkelere ve imarla ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığı yönünde incelemeler yapıp ayrıntılı rapor hazırladı.

ÇED İPTAL EDİLMİŞTİ

Raporda, Çevre mühendisliği, orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, inşaat mühendisliği, şehir plancılığı, biyolog ve bitki bilimciliği, biyolog ve kuş bilimciliği, biyolog ve su ürünleri bilimciliği açısından 10 kişilik oy birliğiyle 10 ayrı bilim disiplinine aykırı olduğu tespit edilerek, ÇED olumlu kararının yerinde olmadığı sonucuna varıldı. Mart ayında da Edirne İdare Mahkemesi’nce bu rapor ve dosya kapsamında ÇED iptal kararı verildi.

BOTAŞ İTİRAZ ETMİŞTİ

BOTAŞ yetkililerin talebi üzerine, 2009/7 genelge adında bir genelge referans alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21 Mart 2020’de şu duyuru yayınladı:

“Edirne İli, Keşan İlçesi sınırları içerisinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesi ile ilgili 6 Mayıs 2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

Bunun üzerine rapor, İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşe sunuldu. İnceleme sonucu ÇED raporu Komisyonda onaylandı.

ŞİRKET HUKUK TANIMADI

Raporun onaylamasının ardından 1038 kişiyi temsilen ‘ÇED iptal’ davası açıldı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti 9 Kasım’da bölgede incelemelerde bulundu. BOTAŞ’ın açtığı ihaleyi alan firma hukuksal süreç devam ederken araziye ilk kazmayı vurdu. Kazı yapılan arazinin sahibine hiçbir tebliğ yapılmadığı öğrenildi.