Hrant Dink cinayeti: İçişleri Bakanlığı, 'hizmet kusuru' nedeniyle Dink ailesine tazminat ödeyecek

Hrant Dink cinayetinde 'hizmet kusuru' olduğu gerekçesiyle Dink ailesi tarafından İçişleri Bakanlığı'na açılan davada verilen tazminat kararı, Danıştay tarafından onandı.11-10-2021 10:28

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları Sera, Delal ve Arat Dink tarafından İçişleri Bakanlığı'na açılan tazminat davası sonuçlandı. Danıştay, 'hizmet kusuru' nedeniyle aileye 1 milyon 66 bin liralık tazminat ödenmesi kararını onadı.

Gazeteci Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları, Hrant Dink'in öldürülmesinde İçişleri Bakanlığı'nın ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle 500 bin TL maddi ve 1 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1.5 milyon TL tazminat davası açmıştı.

HİZMET KUSURU

Yandaş Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Agos Gazetesi'nde yayımlanan bazı aşırı milliyetçi grupların tepkisine yol açan makaleler nedeniyle Hrant Dink'in hedef haline geldiği, yaşama hakkının açık ve yakın bir tehlike içerisinde bulunduğu, dolayısıyla da kendisinin talebini beklemeden koruma tedbirinin alınması gerektiğine dikkat çekerek Hrant Dink'in yaşama hakkının korunmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğu noktasında kuşkuya yer bulunmadığına karar vermişti.

DANIŞTAY ONADI

Açıklanan nedenlerle İstanbul 6. İdare Mahkemesi, tazminat isteminin 466 bin 781 TL maddi, 600 bin TL manevi olmak üzere kabulüne, fazlaya ilişkin tazminat ve faiz isteminin reddine oy birliğiyle karar vermişti. Davalı İçişleri Bakanlığı, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz etmek için Danıştay'a başvurdu. Temyiz istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı.

'KARAR DÜZELTİLSİN' TALEBİ REDDEDİLDİ

Davalı İçişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi'nce verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesini istedi. Danıştay, kararın düzeltilmesi istemini reddetti.

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Hrant Dink'in ailesine manevi tazminat olarak 100 bin euro ödenmesine karar verildiğini, açılan bu davada da manevi tazminata hükmedilmesi halinde mükerrerlik ortaya çıkacağını belirterek İdare Mahkemesi kararının manevi tazminata ilişkin kısmının bozulmasını talep etti ve karşı oy kullandı.