"Hileli seçim sistemine karşı ortak mücadele!"

"Hileli seçim sistemine karşı ortak mücadele!"

AKP'nin seçim kanunu teklifine karşı sol-sosyalist kurumlar tarafından ortak açıklama yapıldı.

İleri Haber

Sol-sosyalist 7 siyasi parti ve kurum tarafından AKP'nin seçim kanunu teklifine karşı yapılan açıklamada "ortak mücadele" vurgusu yer alırken, yurttaşlara da çağrı yapıldı.

Ortak mücadele hattı oluşturmak adına bir süredir görüşmelerde bulunan sol-sosyalist siyasi parti ve örgütler, AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni seçim kanunu teklifine karşı ortak bir açıklama yayımladı. Söz konusu teklif ile Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların daha da derinleşeceği vurgusu yapılırken, ayrıca teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu da belirtildi.

"Toplumsal mücadelenin farklı alanlarında eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı, emeği, adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojiyi ortak şekilde savunmak üzere bir araya gelen bizler, AKP-MHP işbirliğiyle geçirilmek istenen bu kanun teklifini kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verilen ortak açıklamada, yurttaşlara da ortak mücadele çağrısında bulunuldu.

Açıklama Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) imzasıyla yapıldı.

'ANTİDEMOKRATİK SEÇİM SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORUZ'

"Antidemokratik seçim sistemini kabul etmiyoruz! Hileli seçim sistemine karşı ortak mücadele!" başlığıyla yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Seçim kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, muhalefet partilerinin itirazlarına, seçim güvenliği için oluşturulan demokratik kitle örgütlerinin ve kamuoyunun tepkisine rağmen iktidar vekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunulmuştur. 

Toplumsal desteğini kaybeden, halka sefalet, adaletsizlik ve şiddet dışında bir şey sunamayan, iktidar partilerinin masa başı oyunlarla milletvekili sayısını artırma hevesinin bir sonucu olan bu teklif, zaten antidemokratik olan seçim sisteminde seçime katılım, temsilde adalet, eşitlik, denetim gibi sorunları daha da derinleştirecektir. Antidemokratiktir, hukuk dışıdır.

Bu teklif, halkın gerçek sorunları karşısında tek bir adım atmayan iktidarın, konu koltukları olunca nasıl gayretkeş hale gelebildiğini yeniden gözler önüne sermiştir.  

Partili cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulmasını, il ve ilçe seçim kurullarında en kıdemli hâkimlerin görev alması uygulamasının terk edilmesini ve baraj sisteminin devamını öngören bu teklif Anayasa’nın 10. 37. ve 67. maddelerine de aykırıdır.

Toplumsal mücadelenin farklı alanlarında eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı, emeği, adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojiyi ortak şekilde savunmak üzere bir araya gelen bizler, AKP-MHP işbirliğiyle geçirilmek istenen bu kanun teklifini kabul etmiyoruz.

TBMM’deki geçici çoğunluğuna güvenerek bu anti-demokratik kanunu geçirmek isteyen iktidar partileri, bizim ortak mücadele irademize en ufak bir zarar veremeyecektir. Aksine, bizler halkımızın çıkarlarını gözeterek her alanda birlikte mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz.

Tüm yurttaşlarımızı bir kez daha, iktidarın halka düşman politikalarına, seçimleri güvensiz ve adaletsiz kılmaya çalışma oyunlarına karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. "