'Hesap işletim ücreti' bankalardan geri alınabilir

TÜSODER Başkanı karara ilişkin, "Yurttaşlar bankalardan iade talep etsin" dedi.29-07-2018 17:58

Danıştay 15'inci Dairesi, tüketicilerden “hesap işletim ücreti” alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13'üncü maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aleyhine Danıştay’da dava açtı. Danıştay’ın kararında, tüketiciden alınacak ücret, masraf ve komisyonlar BDDK tarafından belirlenirken, kanunun ruhuna ve tüketicinin korunması amacına uygun olup olmadığının denetlenmesinin önem arz ettiği belirtildi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Kararda, ‘hesap işletim ücreti’ ile ilgili dava konusu yönetmelikte açık bir tanım yapılmadığı ancak davalı BDDK’nın savunma dilekçesinde, “Bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar” olarak tanımlandığı belirtildi.

Kararda, yönetmelikte, hesap işletim ücretinin, hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında tahakkuk ve tahsil edileceğinin vurgulandığı hatırlatıldı.

Ücretin, hesap sayısı, hesabın tutarı, hesaptaki işlem sayısı gibi hususlar dikkate alınmaksızın sadece müşteri bazında alındığına dikkati çekilen kararda, davalı idarenin savunmasında belirtilen hususların ‘hesap işletim ücreti’nin dayanağı olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

'BANKALARDAN İADE TALEP EDİLSİN'

TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner, 4 yıl süren hukuki mücadelenin sonunda alınan kararı tüketiciler açısından “çok büyük başarı” olarak değerlendirdi.

Hesap işletim ücretinin yasal dayanağı olmadığını dile getiren Öner, “Ne kadar çok vatandaşa duyurulabilirse o kadar iyi olur” dedi. Deniz Öner, söz konusu parayı almak isteyen vatandaşların yapacakları işlemleri şöyle sıraladı:

“Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsinler. Vatandaşlar, TÜSODER’in sitesinde söz konusu kararı okuyabilirler. Dilekçe yazarak bankadan iade istesinler. Bunu birkaç yolla yapabilirler. Dilekçe yazabilirler, noterden ihtarname gönderebilirler ya da iadeli taahhütlü ile talep edebilirler. Bankaların büyük çoğunluğu bunu ilk başta reddedecektir. O zaman da gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile dekontlarıyla kendi talep yazısıyla birlikte ilçe kaymakamlarında bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler." (İstanbul/AA)