'Her 3 kamu emekçisinden 1’i antidepresan kullanıyor'

Kamu çalışanları arasında yapılan 'çalışan memnuniyeti anketi’nin sonuçlarına göre, kamu kurumlarındaki mobbingin çalışanlar üzerinde ciddi sonuçları oluyor.16-02-2018 07:57

İş yerlerinde yaşananları anlamak ve ölçmek amacıyla iş koluna giren kurumlarda 'Çalışan Memnuniyeti Anketleri' yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir şubesi, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde toplam 427 çalışanın gönüllü katılımı ile gerçekleştirdikleri anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

BES İzmir Temsilcisi Mustafa Güven tarafından yapılan açıklamada, iş miktarı, personel sayısı ve çalışma koşullarının etkisi ile ilgili sorulan sorularda, ankete katılanların yüzde 82’sinin kişi başı iş yüküne ve toplum iş hacmine göre personel sayısının yetersiz olduğunu, işi süresinde yetiştirenlerin oranının yüzde 22, elinde zaman aşımlı iş olanların oranının yüzde 38 olduğunu belirterek katılımcıların yüzde 31'inin fazla mesaiye kaldığını, yüzde 65’inin ise yapılan fazla çalışmanın karşılığını ücret ya da izin olarak kullanamadıklarını söyledi.

'İŞ YÜKÜ, ÇALIŞAN ÜZERİNDE KENDİLİĞİNDEN BİR BASKI YARATIYOR'

Personel eksikliğinin kamu idarecileri tarafından çalışana yapabileceğinden daha fazla işi yapması için bir koz, meşru bir gerekçe haline getirildiğini belirten Güven, durumun çalışanlar üzerinde kendiliğinden bir baskı yarattığını şöyle ifade etti: "Fazla çalışma, aşırı iş yükünün doğal bir sonucuymuş gibi ortaya çıkıyor. Ancak fazla çalışmaya gönüllü kalınmıyor. İdare baskısına maruz kalmamak, elindeki işleri yetiştirmek, kendini kanıtlamak, iş ahlakı vb. nedenlerle kalınabiliyor. Angarya meşrulaştırılıyor. Çalışan çoğu zaman fazla çalışmanın karşılığını alamıyor."

'ANTİDEPRESAN ÇÖZÜM DEĞİL, ÇÖZÜM ÖRGÜTLÜ MÜCADELE'

Evrensel gazetesinin haberine göre, mobbinge maruz kalanların oranlarını açıklayan Güven, yüzde 65 ile mobbingin sistematik olarak sürdüğünü ve tüm çalışanlar üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Her 3 kamu çalışanından 1’inin antidepresan kullandığını söyleyen Güven, kamu emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:

"Var olan haklarımızın kullanımı personel eksikliği gerekçesiyle engellenmemelidir.

Yeterli sayıda personel temini talebi tüm kamu idarecilerinin görevidir.

Mobbing izleme komisyonu oluşturulmalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bu yönde çalıştırılmalıdır.

Başbakanlık Mobbing Genelgesi işletilmelidir.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışanların görüşü alınmalıdır.

Yasal mevzuata uygun olmadan karşılıksız çalışmaya izin verilmemelidir.”