Hekimler il il koronavirüs gerçeğini açıklamaya devam ediyor!

Dün 4 ilin koronavirüs gerçeğini açıklayan hekimler, bugün de il il halkı bilgilendirmeye devam ediyor.31-03-2020 18:38

İleri Haber

TTB tarafından dün başlatılan çalışmayla Covid-19 salgınıyla ilgili illerdeki durum #RaporCovid19 etiketi altında paylaşılmaya devam ediliyor.

ANKARA’DA BİLİNEN 18 SAĞLIK ÇALIŞANIN TESTİ POZİTİF

Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, bilinen şu ana kadar 17 sağlık çalışana test ile ve bir sağlık çalışanına daha ızlı tanı kitiyle tanı konulduğu belirtildi. Ancak alınan duyumlara göre, bu sayının daha fazla olduğu belirtildi. Bakanlıktan, sağlık çalışanları için gerekli önlemlerin alınması ve şeffaf olunması talep edildi.

 

SAMSUN’DA OLASI/KESİN VAKA 400’E YAKIN

Samsun Tabip Odası tarafından hazırlanan raporda hastanelerde kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen sayısının  400' e yakın olduğu belirtildi. Yine kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 tanısıyla yatırılan izlenen 5'i hekim olmak üzere toplam 15 sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Samsun Tabip Odası’nı raporu şöyle:

Samsun'da günlük yapılan test sayısıyla ilgili kesin bilgi alınamamaktadır. Ancak testlerin tek bir noktadan çalıştığı düşünüldüğünde; günlük en fazla 600 testin yapılabileceği öngörülmekte, Samsun içinse bu sayının  günlük bir kaç yüz civarı olduğu tahmin edilmektedir. Alınan numunelerden ancak iki gün sonra sonuç alınabilmektedir. Salgın kontrolünde en önemli husus, vakaların tespiti ve hızlı ve etkin şekilde izole edilmesidir. Ancak böylelikle salgın zincirinin kırılması ve salgın hızının düşürülerek sağlık hizmetlerinde tıkanmanın önüne geçilebilecektir. Salgınla mücadelede en önemli  kriter olan test sayısı ne yazık ki arzu edilen sayıların çok altında seyretmektedir.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi salgında hastaların ağırlıklı toplanma merkezi olarak görülmektedir. Vakaların ağırlıklı olarak toplandığı bir diğer merkez OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesidir. İki merkez arasında Eğitim Araştırma Hastanesi daha hazırlıklı ve organize görüntü vermektedir.

Covid-19 hastalığının ilk ortaya çıkışından hastaların görülmeye başlamasına kadar geçen iki buçuk aylık süreçte Samsun'daki bazı yataklı birimlerde ciddi bir hazırlık çalışması yapılmadığı  yine bu birimlerin  Covid-19 pandemisi sürecine  hazırlıksız yakalandığı anlaşılmaktadır.

Birçok merkezden, temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinde çalışan, bir kısmı görevlendirme olduğu düşünülen, personelin  hizmet içi eğitimlerinin eksiklikleriyle ilgili geri bildirimler alınmıştır. Bu hem personelin kendisi hem de çevresi için tehlike oluşturmaktadır.

Yine özel hastanelerde covid 19 ile ilgili özellikle yardımcı sağlık personeline yeterli eğitim verilmediği ve bunun da kendileri ve diğer hastalar için risk oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Gün itibarıyla,  Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kapasitesi,  kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 tanısıyla yatırılan hastalardan dolayı yüksek doluluk yaşamaktadır. Aynı durumun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi için de kısa süre içinde görüleceği aşikardır. İlerleyen günlerde dolulukla ilgili sürecin artarak devam edeceği düşünülmektedir.

Hastane ortamlarında çalışan  hekim ve sağlık personeline test yapılmasında sorunlar yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığın değişen algoritmaları ve bunların uygulamaya sokulmasındaki gecikmeler nedeniyle zorluklar yaşanmakta, meslektaşlarımızın bu konudaki endişeleri bir türlü giderilememektedir.

Hekimlerden ve sağlık çalışanlarından salgının başlangıç günlerinden olan 17 Mart baz alındığında   genel olarak malzeme ve çalışma koşulları bakımından çokça olumsuz geri bildirim alınmış bu durum zaman içerisinde görece olarak  düzelmiş görünmektedir. Ancak koruyucu ve sarf malzemeleri açısından kısıtlılık, malzemelerin dağılımındaki eşitsizlik ve bunların devamlılığıyla ilgili endişeler devam etmektedir.

Aile Sağlığı Birimlerinde çalışan Aile Hekimlerimiz, saha da vatandaşlarla doğrudan karşı karşıya kalan, fiziki koşulları çoğu birimlerde kısıtlı imkanlara sahip olan hekimlerimizdir. Bu birimlerde maske, eldiven ve dezenfektan bakımından geç iletilmesi ve eksiklikler olması gibi  sorunlar yaşanmıştır/yaşanmaktadır. Birimlerinde tek hekim olarak çalışan Aile Hekimlerimiz dönüşümlü sistemden yararlanamamaktadır. Şüpheli vakaların takiplerinin de yapıldığı bu birimlerin iş yükleri zaman zaman kendi kapasitelerini aşmaktadır.

Özel Hastanelerin tümünün salgın hastanesi ilan edilmesiyle birlikte ve alınan tedbirler çerçevesinde hasta sayılarının düşmesi neticesinde bu kuruluşlarda çalışan hekimlerin ücet alamama, iş ve gelecek kaygıları artmıştır.

Samsun'da da tüm hastanelerin salgın hastanesi ilan edilmesi üzerine salgın dışı sağlık sorunlarına ilişkin hizmetlerde ilerleyen zamanlarda zorluklar yaşanması muhtemeldir. Salgın ortamlarında toplum sağlığı açısından sekonder zarar (ikincil zarar) olarak ifade edilen bu duruma ilişkin net bir açıklama yapılmamıştır.

Kentte toplumun genelinde alınan önlemelere uyum orta-düşük düzeyde gözlenmekte ve bu salgınla etkili mücadele için yeterli görülmemektedir.

Bugüne kadar olan süreçte Samsun Tabip Odası bir defa İl Hıfzıssıhha toplantısına bir temsilciyle katılabilmiştir.

29 Mart'ta her ilde kurulmasına karar verilen İl Pandemi Kurulu'na odamız davet edilmemiştir.

Halbuki, herkesin yaşam hakkının korunması için bu tür kurullarda işbirliği yapılması hukuksal düzenlemeler uyarınca gerekli ve zorunludur. Bu gerekliliğin hukuksal ifadesi Anayasanın 56. Maddesinde, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 1. ve 4. Maddelerinde, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3. Maddesinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu hükümlerinde ve Danıştay kararlarında yer almaktadır.

Meslek örgütlerinin, hazırlık ve uygulama sürecine dahil edilerek bu sorunla hep birlikte baş çıkacağımıza inanıyoruz.

KAYSERİ OLASI/KESİN 300 VAKA VAR

Kayseri Tabip Odası’nın aktardığı verilerde, testleri pozitif çıkan 50, Covid şüphelisi olarak yatan ise 250 hasta olduğu ifade edildi.  7 entübe hasta olduğu belirtilirken,  4 yurttaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca 10 çocuk ve 2 hekimin Covid şüphesiyle yattığı vurgulandı.

GAZİANTEP’TE 36 VAKA VAR

Gaziantep-Kilis Tabip Odası’nın aktardığı verilerde ise 36 pozitif vaka olduğu, 1’i diş hekimi 2 sağlık çalışanın testinin pozitif çıktığı, toplam 6 entübe hastanın 2’sinin durumunun kritik olduğu belirtildi.