‘Hekim maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminat oranı istiyoruz!’

‘Hekim maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminat oranı istiyoruz!’

TTB ve tabip odaları, “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecinin üçüncü haftası kapsamında bugün birçok ildeki işyerlerinde ve tabip odalarında basın açıklamaları düzenledi.

İleri Haber

TTB ve tabip odaları, hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminat oranı talebiyle birçok ilde basın açıklaması düzenledi. Ortak açıklamada, “Sonuç almak için mücadelemiz tüm tabip odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte artarak devam edecektir” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecinin üçüncü haftası kapsamında bugün birçok ildeki işyerlerinde ve tabip odalarında basın açıklamaları düzenledi.

‘EK GÖSTERGE VE ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANI İSTİYORUZ’

Bugün yapılan açıklamalarda hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminat oranı talep edildi.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği olarak derhal;

Hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az %150 oranında artış talep ediyoruz.

Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi tekrarlıyoruz.

Öneri 1: Devlet memuru hekimler için ek göstergeler; 10 yıl ve üstü, 1. derece doçent eğitim görevlisi için 7200; uzman için 6400; 8. derece pratisyen için 1600 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli 4 yıl ve üstü profesör doktor için 7200, doçent için 6800 olmalıdır.

Öneri 2: Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent eğitim görevlisi için %700; uzman için %550; 8. derece pratisyen için %360 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli profesör doktor için %700, doçent için %625 olmalıdır.

Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18.000TL’den, emeklilikte 10.000 TL den daha az olmamalıdır.

İçinde bulunduğumuz kasım ayı boyunca “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız eylem sürecinde hekim maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi amacıyla taleplerimizi bir kez daha duyurmak için buradayız. Ve elbette sonuç almak için mücadelemiz tüm tabip odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte artarak devam edecektir. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam diyor, 23 Kasım Salı günü İstanbul’dan “BEYAZ YÜRÜYÜŞ”ü başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da yapacağımız “BEYAZ FORUM”da da mücadele hattımızı birlikte tartışacağımızı bir kere daha duyuruyoruz.