HDP’nin YSK temsilcisi Tiryaki'den AKP'ye: Kişisel verileri çaldınız

HDP Milletvekili ve HDP’nin YSK’de ki temilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, TBMM’de yaptığı konuşmada AKP’nin kişisel verileri çaldığını söyledi.15-05-2019 19:56

HDP’nin YSK’de ki temsilcisi olan Mehmet Rüştü Tiryaki, bugün TBMM’de yaptığı konuşmada, AKP’nin İstanbul seçimlerine ilişkin kişisel verileri aldığını ve Adalet, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarıyla beraber kişilerin ailelerine kadar verileri aldığını madde madde anlattı.

TBMM tutanaklarına geçen konuşma şu şekilde:

'SİZ SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KİŞSEL VERİLERİ ÇALDINIZ'

"Şimdi, size bir kanun maddesi okuyacağım, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6: “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” Siz Sağlık Bakanlığından kişisel verileri çaldınız. Çalan biri var; sizsiniz! (HDP ve CHP sıralarından alkışlar) Zihinsel engellilerin, 20 bin zihinsel engellinin verisini hukuka aykırı biçimde Sağlık Bakanlığından aldınız.

Ben Mehmet Tiryaki olarak, bir avukat olarak, vekil olarak gidip Sağlık Bakanlığından Türkiye’nin herhangi bir ilinin, herhangi bir ilçesinin zihinsel engellilerinin listesini istesem alabilir miyim? Alamam. Neden? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı. İşte, siz Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içerisinde bu verileri çaldınız, suç işlediniz. Bu verileri alamazsınız, bu verileri alamazsınız; hiç kimse sizinle paylaşamaz.

'SİZ ADALET BAKANLIĞI'NDAN ÇALDINIZ'

 '5 bin kısıtlı var, 5 bin kısıtlı, 5 bin küsur kısıtlı.' Daha sonra bir liste daha verdiniz, 5.515 kişilik kısıtlı listesi “10 bin kısıtlı oy kullandı.” dediniz. Bu kısıtlıların TC kimlik numarası, hangi mahkemede kısıtlılık kararı verildiği ve bunların ne zaman kesinleştiği bilgisinin tamamını Adalet Bakanlığından aldınız, çaldınız! Yine kişisel verileri aldınız. Çalan birisi var ve sizsiniz!

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI KENDİ YAN ŞİRKETİNİZ GİBİ KULLANDINIZ'

Siz ilçe seçim kurullarından bütün sandık kurulu başkanlarının, İstanbul’daki 31 sandığın sandık kurulu başkanının listesini aldınız, İçişleri Bakanlığından bunlara ait bütün verileri aldınız; ben şimdi ne verileri aldığınızı söyleyeceğim.

Sandık kurulu üyelerinin, 9 bini aşkın sandık kurulu üyesinin isimlerini aldınız, TC kimlik numaralarını aldınız, bunların nerede çalıştığına dair bilgileri SGK’den aldınız, BAĞ-KUR’dan aldınız; bütün verileri aldınız, devletin bütün olanaklarını kullandınız. Bunun hiç kimseyle paylaşılması mümkün değilken İçişleri Bakanlığını kendi yan şirketiniz gibi kullandınız, bütün verileri aldınız. Daha başka şeyleri aldınız, bunların ailelerine ilişkin bilgileri aldınız. Dilekçelerinizde var, o valiz valiz, bavul bavul getirdiğiniz dilekçenin ekinde var. Dilekçelerinizde yazıyor, deniliyor ki: “Bu sandık kurulu başkanının eniştesi FETÖ’den alındı, kayınbiraderi FETÖ’den yargılandı.” Bu ne demek? Sadece sandık kurulu başkanlarının değil, sadece sandık kurulu üyelerinin değil, yetmiş yedi sülalelerinin verilerini aldınız İçişleri Bakanlığından. İşte, çalma budur. Siz bütün kişisel verileri çaldınız, sonra da itiraz ettiniz. Hukuka aykırılık varsa en büyük hukuka aykırılık budur.

'BAKANLIKLAR BU BİLGİLERİ DİĞER PARTİ ÜYELERİNE VERSİNLER İSTİFA EDERİM'

Şimdi, size başka bir şey söyleyeceğim. Bütün bunları üst üste koyup ne dediniz? Dediniz: “Orada bir şeyler oldu, o yüzden iptal edildi.” Ben size şunu söyleyeyim: 81 ille ilgili, 900 ilçeyle ilgili aynı bilgileri İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve diğer bakanlıklar, burada zeki 600 milletvekili var, herhangi birisine versinler, bir hafta içerisinde sizin yazdığınız dilekçenin aynısını yazmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Siyaseti de bırakırım, avukatlığı da bırakırım, milletvekilliğini de bırakırım diyorum."