HDP'nin yeni dönem siyaseti: Muhalefete 9 maddelik çağrı

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP'nin yeni dönem siyasi programını açıkladı. Programda, 9 madde üzerinden toplumsal muhalefete bir araya gelme çağrısı yapıldı.01-06-2020 15:10

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP İstanbul İl Örgütü binasında düzenlenen basın toplantısıyla HDP'nin yeni döneme ilişkin siyasetini değerlendirdi ve partinin "Hep Birlikte Demokratik Bir Geleceğe" başlıklı "Tutum Belgesi"ni açıkladı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Ünlü, Milletvekilleri Hüda Kaya, Züleyha Gülüm, Musa Piroğlu, Oya Ersoy ile İstanbul İl Eş Başkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı'nın katıldığı toplantıda Tutum Belgesi'ni Buldan ile Sancar beraber okudu.

'KRİZİN KAYNAĞI, MADDİ VE MANEVİ İMKANLARIN BİR AZINLIĞA TAHSİS EDİLMESİNDEDİR'

Açıklanan Tutum Belgesi'nde yer alan kimi noktalar şu şekilde:

"Devleti ve toplumu eleştirmeye ve neyi nasıl değiştirmek istediğimizi açıklamaya hakkımız var. Haklarımızı kullandığımız için işkence görme, kötü muameleye maruz kalma, horlanma ve hakarete uğramaya karşı koyuyoruz. Onurlu bir yaşam sürmek kadar öldüğümüzde de kaybettiklerimizin yasına saygı gösterilmesini istiyoruz. Eşitlik, özgürlük ve adalet için mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki, bunlar yalnızca Halkların Demokratik Partisi’nin değil, on milyonların da isteğidir. İradelerimizi birleştirebilir ve mücadelemizi büyütebilirsek, Saray’ın üzerimize çöken istibdadından sıyrılabilir, krizden özgürleşerek çıkabiliriz.

Krizin kaynağı, toplumun yaratmış olduğu maddi ve manevi imkanların toplumsal ihtiyaçlara değil, doymak bilmeyen bir azınlığın kar hırsına tahsis edilmesindedir. Vergilerimizle kurulmuş olan kamusal varlıkların, ‘kriz önlemi’ adı altında sermaye sahiplerine peşkeş çekilmesine rıza göstermiyoruz. Krizi, ancak israf ve kayırma üzerinde yükselen bu talan düzeninden kurtularak aşabiliriz. Böylelikle halklarımızın ve bölgemizin umuda tekrardan yelken açması için bir ilham ve cesaret kaynağı olabilir, bütün insanlık için bir örnek oluşturabiliriz.

Rejim, faşizmi kurumsallaştırmaya yönelik bütün hamlelerini devletin baskıcı geleneklerinden devşiriyor. Otoriterliğin kaynağı, bu devletçilik mirasına dayanarak toplumu zapturapt altına alma, hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun işlediği bir sistemi kalıcılaştırma hırsında yatmaktadır.

İktidarın sürdürdüğü kutuplaştırma politikalarının hedefi, ezilmeye ve tahakküme rıza göstermeyenlerin ve tüm dışlanmışların tarihsel haklarını kazanma ve toplumsal hayatın her alanında eşit olma taleplerini bastırmaktır. Bu zihniyet ırkçı, cinsiyetçi ve mezhepçi siyasetler aracılığıyla çokluğu tekliğe indirme, yurttaşlığı soya sopa dayandırma, bireyi devlete zimmetleme tutkusunu beslemektedir.

Siyasi şiddetin kaynağı, TBMM’yi etkisizleştiren, muhalif yerel yönetimleri ‘kayyım zulmü’ne teslim eden ve böylece mutlakıyeti adım adım tahkim ederek bir diktatörlük inşasını hedefleyen iktidar anlayışıdır. Muhalefetin tüm kesimlerini her fırsatta ‘terörist’ ve ‘hain’ ilan eden iktidar, Covid-19 salgınını dahi toplumu susturmak için istismar ederken, demokratik siyasete darbe peşinde koşuyor. Son üç yılın apaçık gösterdiği ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, içinde bulunduğumuz siyasal krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynaklarından olduğudur. Adı sistem olmasına rağmen tutarlı ve öngörülebilir herhangi bir ‘sistem’e sahip olmayan bu ucube yönetim, uzun erimli hedeflerden ve iddialardan, uygarlık tahayyülünden, politik ve ahlaki ilkeden yoksun bir keyfilik ve zorbalık aygıtıdır."

DOKUZ MADDEDE BİR ARAYA GELME ÇAĞRISI

Açıklamada HDP'nin, Türkiye'nin bütün demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini 9 madde etrafında bir araya gelmeye çağırdığı vurgulandı. Yapılan 9 maddelik çağrıda yer alan maddeler şu şekilde:

1- Hep birlikte hak, hukuk ve adalet için: Hak arama hürriyeti, eşit ve adil yargılanma hakkı gibi evrensel hukuk ilkelerine ve adalete dayalı, tarafsız ve bağımsız yargı temelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü,

Sözü edilen temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra çocuk hakları, kadın hakları, işçi hakları, mülteci hakları, barış hakkı, ekolojik haklar ve benzerlerini düzenleyen uluslararası insan hakları belgelerinin ihlal edilmesine son verilip konulan çekinceler kaldırılarak, tüm bu metinlere Anayasal statü kazandırılması;

2- Hep birlikte demokratik bir anayasa için: Toplumsal birliğin eşit ve özgür yurttaşlık temelinde korunması ve güçlendirilmesi; bütün yurttaşları kapsayan, evrensel temel hak ve özgürlüklere dayalı, etnik, inançsal ve kültürel farklılıklara saygılı bir demokratik anayasa,

Devletin bütün inançlara eşit mesafede kalması ve yurttaşların inanç, din ve mezhep özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması;

3- Hep birlikte demokrasi için: Merkezi yönetimin kuvvetler ayrılığıyla dengelendiği; güçlü bir yerel demokrasi, katılımcı ve demokratik yerelden ve yerinden yönetim anlayışı üzerinde yükselen, güçlendirilmiş, çoğulcu ve özgürlükçü bir demokratik parlamenter sisteme dayalı bir sosyal ve demokratik cumhuriyet inşası;

4- Hep birlikte Kürt sorununda demokratik çözüm için: Bütün ezilen ve dışlanan kimlik ve kültürlerle birlikte Kürt halkının varlık ve haklarının tanınmasını, Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünü esas alan, sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye dayalı bir toplumsal uzlaşma ve mutabakat yaklaşımı;

5- Hep birlikte savaşları durdurmak için: Uluslararası ilişkilerde barışı esas alan, uluslararası sorunların hakkaniyetli ve barışçıl çözümlere kavuşturulması için halklar arası diyaloga ve devletler arasında diplomasi ve müzakerelere öncelik tanıyan, her türden askeri müdahale, savaş ve çatışmalara son veren barışçıl bir dış politika;

6- Hep birlikte iş ve aş için: Ekonomik krizin faturasının emekçilerin sırtına yıkılmasını engelleyerek, işsizlik ve yoksullukla etkili mücadele biçimlerini ve toplumsal önlemleri geliştiren, bütün yurttaşların temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının kamu güvencesi altına alındığı; kâr, rant ve talana dayalı büyümeye değil doğa ve insana odaklı bir ekonomik gelişme politikası;

7- Hep birlikte kadınlar için: Sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesizlik çemberinden kurtuluş için mücadele eden kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler; kadın eşitlik ve özgürlük ilkelerinin etkin uygulanmasına yönelik önlemler;

8- Hep birlikte gençler için: Gençlerin geleceklerini özgürce belirlemelerinin önünü açan; eğitim, istihdam, kültürel ve gündelik hayata dair her konuda gençleri söz, yetki ve karar sahibi kılan siyasal ve idari düzenlemeler; bu anlayışla uyumlu özerk üniversiteler; her düzeyde öğrenciler ve velilerinin de kurucu ögesi oldukları, sorgulamaya, araştırmaya, incelemeye ve deneyimlemeye dayalı, anadilinde, bilimsel, özgür, yaratıcı ve yenilikçi bir eğitim anlayışı;

9- Hep birlikte doğa ve yaşam için: Demokratik-ekolojik bir topluma ulaşmak için doğayı ve yaban yaşam alanlarını kapitalist talandan korumayı esas alan, ekolojik ve demokratik bir gelecek inşasını her düzeydeki toplumsal ve ekonomik gelişme planlarının temeline yerleştiren bir toplumsal-politik yönelim.”