HDP’li Zeynel Özen: Cemevlerine ibadethane statüsü verin

Cemevlerinin yasal statüye kavuşması için kanun teklifi veren HDP Milletvekili Özen, “Anayasa’nın 24’üncü maddesi ile herkesin din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeden kanun önünde eşitliğini tanımlayan 10’uncu maddesi gereği cemevlerine de ibadethane statüsü verilmelidir” dedi.19-01-2020 10:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cemevlerinin ibadethane sayılması için yapılan oylama AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. Beraberinde yaşanan tartışmalar tüm Türkiye’de gündem oldu. HDP’nin Alevi vekillerinden Zeynel Özen, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi içim TBMM başkanlığına kanun teklifi verdi.

Kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı: “Anadolu, Balkanlar ve Mezopotamya coğrafyasının dolayısıyla da bu toprakların kadim inançlarından birisi olan hak ve hakikat yolundaki Alevi inancının yok sayılmaması için, başta ibadetlerini yerlerine getirdikleri cemevleri olmak üzere tüm inanç gerekleri hukuk sisteminde tanınmalıdır.

Devletin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini tanımlayan Anayasa’nın 2’nci maddesi, herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti ile ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest olduğunu belirten Anayasa’nın 24’üncü maddesi ile herkesin din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeden kanun önünde eşitliğini tanımlayan 10’uncu maddesi gereği cemevlerine de ibadethane statüsü verilmelidir.”

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90’ıncı maddesinde; Türkiye’de yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu, Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulamayacağı, milletlerarası antlaşma ile Anayasa’nın aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde milletlerarası antlaşmanın esas alınacağı hükme bağlanmıştır” diyen vekil Özen, kanun teklifindeki açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

“Bu çerçevede Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti ilkesi esas alınarak, cemevlerine ‘ibadethane’ statüsü verilmesi için ibadethanelerle ilgili toplam 14 kanundaki muğlaklık giderilip değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile ‘cami, mescit, sinagog, havra gibi’ gibi ‘cemevleri’ de ibadethane statüsüne alınmaktadır. Böylece kanun uygulayıcısının ya da yargının içtihatlarında ikileme düşmesinin önü kapatılmaktadır.”