HDK: Faşizm kurumsallaşıyor, birleşik mücadele yürütülmeli

Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclis toplantısının açıklanan sonuç bildirgesinde, faşizmin kurumsallaşması karşısında ortak mücadelenin gerekliliğine ve birleşik bir mücadelenin aciliyetine dikkat çekildi.27-02-2018 16:35

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 8. Dönem 2. Genel Meclis toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

İstanbul'da 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştiren Genel Meclis toplantısının sonuç bildirgesi bugün paylaşıldı. HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu’nun da aralarında bulunduğu kimi kongre bileşenlerinin 17 Şubat’ta tutuklanması sonrasında gerçekleştirilen toplantıda, son süreçte yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmeler değerlendirildi.

Yürütülen tartışmalar sonucu yayınlanan yazılı bildirgede, HDK’nin önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarına yer verildi.

Bildirge şu şekilde:

‘EŞ SÖZCÜMÜZÜN YANINDA OLACAĞIZ’

-Genel Meclisimiz, geçtiğimiz günlerde tutsak edilen Eş Sözcümüz Onur Hamzaoğlu’nu selamlar. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Eş sözcümüz Onur Hamzaoğlu ve ESP Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi  şahsında başta bileşen kurumlarımızın yönetici ve üyeleri olmak üzere özgürlük ve demokrasi mücadelesindeki tüm tutsakların derhal bırakılması gerektiğini belirtir.

Eş sözcümüz Onur Hamzaoğlu’nun tutsak edilmesi, toplumsal muhalefeti bastırmaya ve işlevsiz kılmaya yönelik girişimlerinin bir sonucudur. Son dönemde giderek artan baskılara karşı direnen kurumların mücadelesini etkisiz kılma girişimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu haksız ve adaletsizliğe karşı her zaman Eş Sözcümüzün yanında olacağız.

Onur Hamzaoğlu’nun tutsaklığın son bulması, bir an önce serbest bırakılması için önümüzdeki günlerde aktif bir çalışma yürüteceğiz.

‘TEK TİPE KARŞI MÜCADELE YÜKSELTİLECEK’
-Genel Meclisimiz, yaşama koşullarının giderek kötüleştiği, baskı ve hak ihlallerinin daha fazla artırıldığı cezaevlerinde, tek tip dayatmasının kabul edilemez olduğunu, tep tip giysiye karşı mücadeleyi diğer demokratik kurumlarla birlikte yükselteceğini bir kez daha belirtir.

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

-Genel Meclisimiz, Saray’ın tüm topluma egemen olan baskısının kırılması, faşizmin kurumsallaşması karşısında ortak mücadelenin gerekliliğinin altını bir kez daha çizer ve birleşik bir mücadelenin gerekliliğinin aciliyetine dikkat çeker. HDK, faşizme karşı birleşik bir mücadele hattının oluşturulması için üzerine düşüne sorumluluğu yerine getirme çabası içinde olacaktır.

‘AFRİN’E YÖNELİK İŞGAL SONA ERDİRİLSİN'

-Genel Meclisimiz, Afrin’e yönelik işgalin derhal sona erdirilmesi, kan ve gözyaşının son bulması çağrısını yineler. Her ne kadar barış talebi gözaltı ve tutuklamalarla bastırılmak istense de, Kongremiz bu talebi yinelemekten, bunun mücadelesini sürdürmekten geri durmayacaktır. Afrin savaşı, güncel sonuçları yanında milliyetçiliği geliştirmesi, yükseltmesi bakımdan da orta ve uzun dönem için bir başka tehlike yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bölgesel her gelişmenin Türkiye için de sonuçlar yarattığının bilincindeyiz.

‘HALKEVLERİ’NİN YANINDAYIZ’

Genel Meclisimiz, Barış talebini yükselten kurumlar arasında yer alması nedeniyle TTB Merkez Konsey üyelerinin ve Halkevleri Eş Sözcüsü ve üyelerinin gözaltına alınmasını kınar. 

HDK, halen gözaltılar devam eden Halkevleri'nin yanında olduğunu ve her zaman dayanışma içinde olacağını özellikle vurgular.

‘FAŞİZME İNAT YAŞASIN KADIN VE HAYAT’

-Genel Meclis’imiz drenişin ve özgürlüğün rengi kadındır şiarıyla başladı. Kadınlar 8 martı “faşizme inat yaşasın kadın ve hayat” şiarıyla karşılamaya karar verdiler. 8 Mart’tan alınacak enerji ile halkların baharı Newroz’u karşılama fikri öne çıktı.

Kongremiz, 8 yıldır büyük bir kararlılıkla, cesaretle mücadelesine devam ediyor. Her türlü saldırıya rağmen, eşitlik adalet, özgürlük ve barış mücadelesinde ısrar ve inat sürüyor, sürecek.  Bu kararlılık, tüm halklar ve ezilenler için umut vericidir.