Hazırlık05-12-2017 00:25

Tarihçi Hobsbawm, 1789 Fransız Devrimi ve 1780 Britanya Sanayi Devrimini  “geniş bir coğrafyayı içine alan bir yanardağın ikiz kraterleri” olarak nitelemiş, dönemi  de “devrimler çağı” olarak adlandırmıştı.

Devrimler çağında dünya, birbirini izleyen altüst oluşların,  devrimlerin sahnesi oldu.

1848 ve 1917 devrimlerinin bu süreçteki en önemli iki tepe noktası olduğunu söyleyebiliriz.  1848, kıta Avrupası’nın tümünü içine alan bir dünya devrimi kalkışmasıydı.  1917, 74 yıl süren çok zengin bir sosyalizm denemesini başlatan ilk proleter-sosyalist devrimdi. 

***

Yazının devamını okumak için tıklayın.