Hazirandan sonra?

"Peşinen belirtmemiz gerekirse, adı Haziran, 'hareket' ya da 'cephe' olsun olmasın, solda ortaklaşma, ortak hareket etme ve bunları belirli bir 'çatı' atında yapma gerekliliğine bugün de inanıyoruz. "01-12-2018 08:43

Türkiye’de sol siyasete 2014 yılında dâhil olan Birleşik Haziran Hareketi’nin bugün geldiği noktaya ilişkin son dönemde birkaç değerlendirme yapıldı.

Bu değerlendirmelerde kuşkusuz isabetli tespitler de yer alıyor; hakkını verip geçelim. Bu yazıdaki amacımız ise “kimin nerede hangi yanlışı yaptığı” gibi konulara hiç girmeden, söz konusu değerlendirmelerde pek yer almayan, ancak kendimizce önemli gördüğümüz birkaç noktaya değinmek… 

Konu, solda “cephe” ya da cephe benzeri oluşumlar… 

Peşinen belirtmemiz gerekirse, adı Haziran, “hareket” ya da “cephe” olsun olmasın, solda ortaklaşma, ortak hareket etme ve bunları belirli bir “çatı” atında yapma gerekliliğine bugün de inanıyoruz. 

Ama bu saatten sonra, söz konusu girişimlere damgasını vuran kimi ön kabulleri yeniden değerlendirmenin, hatta sorgulamanın yararlı olacağını düşünüyoruz.

***

Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.