Aralık'ta HAZİRAN güneşi doğuyor

HAZİRAN Türkiye Meclisi toplantısı ikinci günü başlıyor. Bugünkü oturumların sona ermesinin ardından Yürütme Kurulu seçilecek.28-12-2014 15:21

Güncelleme 15:37 Sonuç bildirisinin okunmasının ardından toplantı sona erdi.

HAZİRAN'ın yeni Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Tuncer Ataş,  Murat Nergis, Erhan Nalçacı, Mehmet Kuzulugil, İlhan Şimşek, Burak Yücel, Hakan Öztürk, Gülsüm Kav, Aysel Tekerek, Erkan Baş, Alper Taş, Önder İşleyen, Hakan Gülseven, Ulaş Kosakul, Barış Atay, Merdan Yanardağ, Gamze Yücesan, Can Atalay, Kamil Kartal, İlhan Cihaner, Fatih Yaşlı, Kaya Güvenç, Tarık Şengül, Evren Haspolat, Deniz Yıldırım, Eren Aksoyoğlu, İlhan Gök, Hasan Şahin, Tarık Tazeçiçek, Levent Turhan Gümüş, Emirhan Oğuz, Zeki Özkorkmaz, Tarkan Konar, Denizhan Solmaz, Serpil Güvenç, Güler Ümit, İsmail Kosoğlu, Gülistan Kaygusuz, İnci Beşpınar, Murat Zubi, Cuma Gürsoy, Mustafa Kılıç, Hande Demircioğlu, Kazım Aya.

HAZİRAN'ın amblemi ise yeni seçilen Yürütme Kurulu'na bırakıldı.

Toplantı sonunda okunan sonuç bildirisinde şöyle denildi:

Hazirandayız! Ayaktayız!

Katiller ve hırsızlar iktidarıyla karşı karşıyayız!

15 yaşında bir çocuğu öldürtüyor ve sonra meydanlarda yuhalatıyorlar. Kendi çocuklarına ise para sıfırlatıyorlar.

Bu kokuşmuş düzene karşı ayaktayız!

Dayatılan ahlaksızlığa suç ortağı olmak, onursuz bir yaşama boyun eğmek zorunda değiliz.

Gelin birlikte yürüyelim!

Ülkenin dört bir yanından 46 ilden, 137 meclisten gelen 1500 delegeyle Ankara'da toplandık.

Birleşik Haziran Hareketi, 2013 Haziranında tüm ülkenin üzerine doğan güneşi yeniden okullara, iş yerlerine, sokaklara taşımaya kararlıdır.

Tek bir işçi kardeşimizin bile iş cinayetlerinde ölmeyeceği bir ülkeyi kurmak için ayaktayız!

Kadınların özgürce dolaşacağı, cinsiyet ve cinsel yönelimi nedeniyle öldürülmediği, şiddet ve tacize uğramayacağı sokaklar yaratmak için ayaktayız!

İnsanların milliyetine, dinine, mezhebine göre yargılanmayacağı, halkın başına gökyüzünden bombaların yağmayacağı, yeni Roboski’lerin olmayacağı bir memleket için ayaktayız!

Bölgemizde savaş çığırtkanlığına ve emperyal heveslere geçit vermeyeceğiz. Halkların barışı için ayaktayız!

Derelerimizden bir damla bile suyun çalınmayacağı, tek bir ağacın bile kesilmeyeceği özgür topraklar için ayaktayız!

Çocuklarımızı ortaçağ karanlığına teslim etmeyeceğiz. Çocuklarımız için ayaktayız!

İlk barikatı kuruyoruz!

Dindar ve kindar bir nesil yaratmak için dayatılan eğitimde gericiliğe izin vermeyeceğiz!

Gericiliğe karşı laiklik için ayaktayız!

Sokaksa sokak, boykotsa boykot!

Bizi kavgaya davet ediyorlar, davetleri kabulümüzdür!


Güncelleme 13:53

4. Karar tasarısı: emperyalist savasa karşı ayağa Kalkıyoruz, oy birliği ile kabul edildi.

Ek karar önerileri görüşülüyor. Kültür - sanat ve basın emekçilerine dair bir kararın eklenmesi önerisi yapıldı.


Güncelleme 13:09

"Hakkımız olanı almak için" karar tasarısı kabul edildi. 4. Gündem maddesi "emperyalist savasa karşı ayağa kalkıyoruz" maddesi görüşülüyor.


Güncelleme 13:02

Bilimsel ve laik eğitim için ayaktayız karar önerisi mecliste kabul edildi. Şimdi 3. karar önerisi olan hakkımız olanı almak için ayaktayız önerisi görüşülüyor.


Güncelleme 12:05

İşleyiş tartışmalarının ardından Türkiye Meclisi'nin yılda en az bir kere toplanması karar altına alındı.

Karar aşamasının yerelden genel meclislere doğru oluşması benimsendi.

HAZİRAN meclislerinde kadın - erkek eşitliği gözetilmesi, adaylıkların gönüllülük esasına dayalı olmasının yanında cinsiyet ve cinsel yönelimlere göre belirlenmesi benimsendi.


Güncelleme 10:13

Bugünkü toplantıda HAZİRAN için amblem seçimi yapılacak. Delegelerden, gösterilecek 4 örnek üzerinden seçim yapmaları istenecek.

Ekrana işleyiş ilkeleri yansıtılıyor. İşleyiş ilkelerinin okunmasının ardından tartışmaya geçilecek.


Güncelleme 10:02

Toplantı delegelerin salonda yerlerini almasının ardından çeşitli müzisyen, yönetmen, tiyatro oyuncusu, akademisyen, yazar ve karikatüristlerden destek mesajı okunmasıyla başladı.


(İleri - Haber Merkezi) Birleşik Haziran Hareketi'nin (HAZİRAN) Türkiye genelinden yerel meclisler eliyle seçilen 1000'i aşkın delege ile oluşturulan Türkiye Meclisi'nin ikinci toplantısı bugün saat 9:30'da Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu'nda yapılıyor.

Dün yapılan ilk toplantıda çok fazla söz alınmış bazı konular bu güne bırakılmıştı. Bugünkü oturumların tamamlanmasının ardından Geçici Yürütme Kurulu yerini yeni seçilecek Yürütme Kurulu'na bırakacak.

Toplantıyı dün olduğu gibi bugün de anlık olarak İleri Haber'den izleyebileceksiniz.

Toplantı başlamak üzere.