Aralık'ta HAZİRAN güneşi doğuyor

HAZİRAN Türkiye Meclisi bugün Ankara'da toplandı. Türkiye genelinden 1324 delegenin katıldığı toplantıya yarın devam edilecek.01-01-2015 00:00

Güncelleme 18.47

Türkiye Meclisi'nin bugünkü oturumu "Faşizme karşı omuz omuza" ve "yaşasın birleşik mücadelemiz" sloganlarıyla sona erdi. Yarın sabah saat 09.30'da İnşaat Mühendisleri Odası'nda ikinci oturum yapılacak.

Güncelleme 18.07

Lise öğrencisi Onur Ergün: Ben lise öğrencisiyim ve aynı zamanda tekstil işçiyim. Berkin’in yaşında Suriye savaşını seyrediyorum. Cihatçı çetelere destek veren bir iktidara şahit oluyorum. Mahallemizden oklumuzdan ve ülkemizden bu karanlığı kovacağız. Berkin’in elindeki uçurtma düşmeyecek. O uçurtma ellerimizde gökyüzünü fethedecek.

Gökberk Alagöz: Son günlerde üniversitelerde yüzlerce arkadaşımız gözlatına alındı. Biz her seferinde AKP’yi ve polisini üniversitelerden kovduk, memleketten de kovmasını biliriz. 

Üsküdar Meclisi delegesi Gürer Mut: Ülkemizde gençlik daima emperyalizme ve faşizme karşı mücadele içinde olmuştur. Güncel olarak Gezi şehitlerinin yaşlarına bakmak bunu gösterecektir. Gençlik hayalini kurduğu ülkeyi kurmak için bir adım atmıştır. Gençlik sokaklarda eşitlikçilik ve özgürlükçülük rüzgarlarını estirmiştir. Haziran hareketi görevi kendiliğinden ortaya çıkan tepkiyi örgütlemektir.

Güncelleme 17.44

Validebağ Gönüllülerinden Volkan Çetin:

Üsküdar Haziran Hareketi'nin temelleri, bizler gibi Validebağ’da mücadele verenlerin çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Validebağ 90’ların sonunda ortaya çıkmış yerel bir mücadeleyken, AKP’nin baskısı ile ülke gündemi haline gelmiştir. Validebağ tüm özellikleriyle Gezi direnişini yansıtmaktadır. Cami inşaatı adı altında koruyu ranta açma planlarında laikliğin önemini bir kez daha gördük. Validebağ direnişi kent mücadelesi ve kamu alanlarının korunması bakımından örnek teşkil eden bir direniştir. Halkın tepkisi ve direnişiyle AKP hâlâ korku içinde inşaata başlayamamıştır. Haziran tüm bu mücadeleler içinde yer almalıdır. Haziran kent mücadelesi veren tüm yurttaşlarla kol kola AKP’nin yağma ve talan politikalarına karşı direnmeye devam edecektir.

Güncelleme 17:25 

Can Atalay: Bugün burada birbirimize başladığımız işi bitirmeye dair söz veriyoruz. Bu sözün bir ağırlığı var. Gezi direnişinin muhteşemliğinden ve efsanesinden uzun yıllar boyunca bahsedebiliriz fakat bu karşımızdaki bir sürü görevden kaçmak anlamına gelir ve bunun devrimci bir yanı yoktur. Recep Tayyip Erdoğan’ın istikrarlı bir şekilde iktidarını sağlamak için durduğu yer dindir, dilerseniz adına başka bir şey diyebilirsiniz. Görev, Gezi’de başlayan yurttaşlık bilinicinin ve mücadelesinin sınıf mücadelesi ile hala bir yüzü AKP’ye bakan kesimle buluşturmaktır. Soma’da 301 madencinin ölümünden 6 ay sonra 3 binin üzerinde işçi işten çıkarıldı ve 5 maden ocağı kapatıldı. Eğer işçi sınıfı mücadelesini yükseltemezsek AKP’ye karşı mücadelede yetersiz kalırız. Eğer hala bu ülkede bir kesimin yüzü sandıktaysa buna karşı çözüm yaratmalıyız.


Güncelleme 17:04 Toplantının 3. oturumu karar önerilerinin okunmasının ardından başladı


Güncelleme 16:52 Toplantıya ara verildi. Bugün yapılması beklenen 4 oturumun, yoğun konuşma istekleri nedeniyle henüz yalnızca 2 tanesi yapıldı. Aranın ardından toplantının sürmesi ve bitiş saatinin bir süre sarkması bekleniyor.


Güncelleme 16:32 

İleri Haber Yayın Kurulu ve HTKP PM üyesi, HAZİRAN Beyoğlu Delegesi Ahmet Meriç Şenyüz: 

Laiklik, Birleşik Haziran Hareketi'nin birincil gündemi olmalıdır. Sorunun salt eğitimdeki görünümlerine yoğunlaşmakla yetinmemeli, aydınlanma ve bilimsel düşünceyi tüm yurda yayan bir hareket örgütlemeliyiz. Laik eğitim için okul boyutu bu hareketin görünür yüzü olarak değerlendirilmelidir. Laik eğitim için okul boykotu, HAZİRAN'ın ülke çapında tanınması ve örgütlenmesine zemin oluşturacaktır. Ama tek başına boykotla yetinmemeli, Ocak ayını aydınlanma ayı ilan etmeli, laik, bilimsel düşünceyi ay boyunca tüm yurda yayacak etkinlikleri planlamalıyız. Haziran hareketinin Alevilerin taleplerini sahiplenmesi önemlidir ama boykot ve aydınlanma mücadelesi salt bir Alevi talebi olarak görülemez. HAZİRAN da bunu böyle değerlendirmemeli, laikliği emekçilerin ihtiyacı olarak görmeli, başta sola açık cumhuriyetçi kesimler olmak üzere laiklik mücadelesinde bir araya getirebileceği tüm güçleri birleştirmeye çabalamalıdır. Laiklik ve aydınlanma mücadelesinin en önemli ayaklarından biri ideoloji alanında dayanışma ağları örerek, AKP'nin gerici dayatmalarına karşı bir alternatif ideolojik hegomonya projesini hayata geçirmektir. Bu anlamda, Ankara'daki arkadaşların gazetecileri, bilim insanlarını ve gazetecileri bir araya getiren meclis girişimini önemsiyorum. Haziran şimdiye kadar yerel meclisler üzerinden örgütlendi ancak il ve ilçe meclislerinin yüzünü bu harekete çeviren aydın birikimini kapsayamadığı ortadadır. Ankara’da olduğu gibi gazetecileri, bilim insanlarını, sanatçıları bir araya getiren meclislerin İstanbul ve İzmir'de kurulmasını öneriyorum. İstanbul'daki meclisin kurulması için görev ve sorumluluk alabilirim bu talebimi de buradan iletmiş olayım. Bir gazeteci olarak gazeteciliğin AKP’nin en sert saldırılarına maruz kalan alanlardan biri olduğunu belirtmek ve bu alanda da Hazirancıların bir araya gelmesinin koşullarının bulunduğunu vurgulamak isterim.


Güncelleme 15:52 HTKP Merkez Komite üyesi ve İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni Can Soyer: Tarihin hızlandığı dönemler olayların hızla aktığı süreçler değildir. Bu anlamda tarihin hızlandığı dönemler son süratle dönen bir tekerleğin durduğunu görmemiz gibi. İşte tam da böyle bir dönemdeyiz. Hırsız, yolsuz, yobaz, katil ve cellat dendiğinde AKP akıllara geliyor ve gelmeye devam edecek. AKP bu sefer bunları sıfırlayamayacak. Tarih TOMAya göğüs gerenlerdir, sabaha karşı bir kıtadan bir kıtaya geçenlerdir, tarih Berkindir. Biz bugün Türkiye’nin kurtuluşunu yaratacak çözümü kuruyoruz. Hayatın her alanında her mücadele başlığında Soma'da, Yırca’da, Validebağ’da nerede mücadele varsa orada. Halkımız, geleceğimiz ve çocuklarımız için bir araya gelmeli bu çeteyi bu katil sürüsünü bu ülkeden defedeceğiz. Ya AKP kazanacak ve ülke çürüyecek ya da biz kazanacağız, yeni bir yaşamı yeniden üretip yeniden büyüteceğiz.


Güncelleme 15:34 CHP Milletvekili Gökhan Günaydın: Türkiye adına tarihsel bir dönemeçte birlikte büyük bir sorumluk alıyoruz. Muhalefeti sadece mecliste çeviremiyoruz. Sokağa sahip çıkmak emeğimizi savunmak için yeniden örgütlenmek zorundayız. Çarpık kapitalizmin, yağma düzeninin çarpıklığına karşı mücadele etmeliyiz. AKP gider düzenin başka bir temsilcisi gelir. Bu yüzden düzene karşı savaşmalıyız. Ahlakı, erdemi ve vicdanı yükseltebilirsek 2015 seçimlerinde HAZİRAN'ın başarısı hepimiz için sürpriz olabilir.


Güncelleme 15:23 Korkut Boratav: Ülkenin emekçi kesimlerine karşı, ilericilere ve yurtseverlere karşı dinci faşizan bir saldırı söz konusu. Tüm bu saldırılara karşı HAZİRAN karşı koyma sorumluluğunu almıştır. Haziran hareketi bir orta sınıf hareketi değildir. Bu yaftayı yakıştırmak isteyenlerin iki amacı vardır. İlk amaç bu harekete katılan insanlara verilmek istenen işçi sınıfı hareketinin bir parçası olmadığı mesajıydı. İkinci mesaj ise Birleşik Haziran Hareketi'ni örgütleyenlere katılanların işçi sınıfı olmadığını söylüyordu. Haziran Hareketi hayatını emeğini satarak geçirenlerdir. Bu özelliği ile Haziran Hareketi işçi sınıfının kendiliğinden bir hareketiydi. Unutmayalım ki o hareket birden bire işçi sınıfının gizlenen tüm vurgularına sahip çıktı. Haziran hareketi ortak paylaşımcıydı, komüncüydü ve bu da komünizmdir. Tüm bunlar sosyal mücadele tarihinin özlemleriydi ve bunlar Haziran'da yeniden keşfedildi. Birleşik Haziran Hareketi olarak tüm bunları sahiplenerek geleceğe taşımak zorundayız. Bu geçmiş mirasın değerlerine Birleşik Haziran Hareketi sahip çıkıyor. Birleşik Haziran Hareketi Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü, Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı, Behice Boran’ların hareketidir.


Güncelleme 14:58 Hayri Kozanoğlu: 15-16 Haziran 1970 veya 2013 Haziran, bize her ay Haziran diyenler hoş geldiniz. ABD’de nefes alamıyorum diyen Afrikalı arkadaşım gibi biz de nefes alamıyoruz. Karşımızda toplumun tüm dokularına nüfus etmiş, emperyalizmin taşıyıcısı bir diktatör var. Biz direnmeyi öneriyoruz. Direnmek demek eylem yapmak, örgütlenmek demektir. İşte bu yüzden HAZİRAN var. Bizler başka bir siyasetin var olduğunu göstereceğiz. Bizler eşitlikçi, özgürlükçü, laik, ekolojist ve feministleriz. Şairin ben sana mecburum dediği gibi biz birbirimize mecburuz. Hepimiz umutluyuz. Halkın öz yetki ve karar sahibi olduğu meclislerdeyiz. Boyun eğmeyen biat etmeyenler olarak hepimiz makul şüpheliyiz.  


Güncelleme 14:47 Toplantıda verilen aranın bitmesinin ardından ÖDP Eş Genel Başkanı Bilge Seçkin Çetinkaya konuşmasını yaptı. Çetinkaya "Hepimiz bizi eşitleyen Haziran güneşinin altında buluştuk. Geleceğe dair umudumuzu çalarak geleceğimizi karartıyorlar. Derelerimizi HES’e, ormanlarımızı RES’e, ürünlerimizi siyanüre pazarlıyorlar. Bin yıllık tohumlarımızı bize yeniden satıyorlar. Tanrısı para olanlar iş güvenliğini almak yerine "İş güvenliği almak Allah'a güveni sarsar" diyorlar ve bunları okullarda öğretmek için düzenleme yapıyorlar. Nefes almak için sokağa çıkıyoruz. Ferguson’u, Paris’in gettolarını ateşe veriyoruz. O küçük park hepimizi içine alıyor. Bir arada eşitlik ve huzur içindeyiz. Bugün burada her gün yaşadığımız zulme son vermek için, okullarımız imam hatipe dönüştürülmesin, gazeteciler güvercin ürkekliğinde yaşamasın diye, analar acıdan ağlamasın, çocuklarının parçalarını dağdan toplamasın diye, madenciler planlı bir cinayete kurban gitmesin diye buradayız. Ölülerimizin ölümlerini anlamlı kılmak için, iktidarınızı başınıza yıkmak için buradayız" şeklinde konuştu.


Güncelleme 13:10 Toplantıya bir saat ara verildi.


Güncelleme 13:01 HAZİRAN GYK üyesi Önder İşleyen: Bu ülkeye kim sahip çıkacak sorusunun cevabı Haziran Hareketi'dir. Birbirimizle yarışan açıklarını arayan değil solun içinde sevgi dayanışma ve sorumluluğu temel alan bir anlayışla yol almamız gerekiyor. AKP nerede saldırıyorsa orada gidip barikat kuracağız. AKP kimse saldırıyorsa gidip onun yanında olacağız. Yeni bir ülke kurmak için ilhamımızı Haziran'dan aldık.


Güncelleme 12: 54 Yurt Gazetesi yazarı Hakan Gülseven: Örgütlü bir cehalet, örgütlü bir cinayetle karşı karşıyayız. AKP IŞİD'in parlementodaki halidir. Öyle ki 15 yaşındaki çocuğu öldürüp annesini yuhalatıyorlar. Bugüne kadar ciddi bir çalışma yaptık, ama yeterli değil. Bu toplantıdan döndükten sonra daha da büyütmeye çalışacağız ve salondan çıkıp sokaklarda da örgütleneceğiz. Haziran Hareketi dikkat çekmeye çalıştı. Seçimlerle ilgili de merak konusu oldu. Önümüzdeki seçimlere daha çok var. Bize teklifle geliyorlarsa bizim de bu arkadaşlara teklifimiz gelin sokaklarda bu iktidarı indirelim demek olacaktır. Halkla bağımızı nasıl kuracağımızı tespit etmemiz gerekmektedir. Barikatlar grevlerle birleşirse asıl o zaman güçlenecekler. Bu sebeple de üstümüze düşeni yapmamız gerekmektedir. Çocuklarımızı orta çağ karanlığına gömmek istiyorlar, yaşam alanlarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan duysun o sarayı başına yıkmaya geliyoruz.


Güncelleme 12:36 Yeraltı Maden İş eski Genel Başkanı Çetin Uygur: Gördüğüm ve içinde bulunduğumuz süreçlere dair söylemek istediklerim var. Yakalarında rozetleri çıkarmadan bir araya gelmiş olmak ve bildiklerimizi beraber yaratmaktır yaptığımız. Irk, din, dil gözetmeksizin ortak bir mücadeleye girmek gerekmektedir. Bu mücadele hareketi üniversitelerdeki öğrencilere, fabrikadaki işçiye, okuldaki öğretmene, hastanedeki hemşireye, doktora, bu mücadeleyi anlatmak ve davet etmek zorundayız. 

 

Güncelleme 12:25 Türkiye Meclisi toplantısında Haluk Yurtsever de söz aldı. Yurtsever kürsüde yaptığı konuşmasında "Hepinizi kardeşlik ve yoldaşlık duygusuyla selamlıyorum. Haziran hepimizin içini ısıttı. Aklın selimliğine ihtiyacımız var. Türkiye toplumu 12 yıllık AKP iktidarına bir mengene gibi sıkışmış durumda. Türkiye toplumu günden güne çürüyor. Önümüzdeki sorun toplumumuzun diri unsurlarını bir araya getirebilecek miyiz? Birleşik Haziran Hareketi kendi içinde örgütlenmeyi başarabilmelidir. Bizim bildirgemizi benimseyen herkes bizimle olabilir. Hazirancı olmak bireysel olmalıdır. Örgütü temsilen olmamalıdır. Haziranın bize mesajı eylem sizi birleştiriyor, eylem yapındır. Sol cephe ve Birleşik Muhalefette yaptığımız yanlışları yapmamak gerek. Toplantılara boğulmamak gerek. Kurduğumuz meclisleri aktif olmalıdır. Kurduğumuz Türkiye Meclisi alternatif halk hareketi olmalıdır" dedi.


Güncelleme 12:20 Toplantıda söz alan Soma maden işçisi Ercan Çetinbaş "Yerin metrelerce altında kazma sallıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. AKP bize ölümü reva görüyor. Birleşik mücadeleyle AKP'nin yenileceğini biliyoruz. Bu diktatörlüğü yıkacağız. Üreten biziz yöneten de biz olacağız" şeklinde konuştu.


Güncelleme 12:09 Toplantıda ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'da söz aldı. Taş, Duran Kalkan'ın bir süre yaptığı çağırıyı hatırlatarak "Duran Kalkan’a verdiğim cevap bazı kardeşlerimiz endişelendirmiş.Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Seçimlerde de ne yapacaksak birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

Alper Taş "Haziran'ın ışığında hepimiz önümüze yeni bir yola çıktık. Bir daha  ‘Tarih bizi faşizme karşı örgütlendiğimiz için değil örgütlenemediğimiz için yargılayacak’ dememek için bir araya geldik. Bugünün baş çelişkisi AKP ve ezilenler arasındadır. 2015 yılı Hazirancılarla Osmanlıcılar arasında geçecektir. 2015 yılı Hazirancıların olacaktır. Bu hareketin büyümemesi için hiçbir neden ve engel yok. Birleşik Haziran Hareketi sen - ben değil biz diyenlerin, Deniz gibi, Mahir gibilerin hareketidir. HAZİRAN areketi Hrant Dink’lerin kardeşliğinin hareketidir. Nasıl "Diren Lice" dediysek, Kürt kardeşlerimizin elinden tutacağız. Onları AKP’nin eline bırakmayacağız. Duran Kalkan’a verdiğim cevap bazı kardeşlerimiz endişelendirmiş. Ama biz samimi olanların yan yana geldiği bir hareketiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Seçimlerde de ne yapacaksak birlikte yapacağız" dedi. 


Güncelleme 11:40

ERKAN BAŞ: AKP'Yİ DEVİRECEĞİMİZİ İLAN EDECEĞİZ

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan HTKP Merkez Komite üyesi Erkan Baş "AKP'yi yıkacağız. Muhtaç olduğumuz kudret alnımızdaki asil terde mevcuttur" şeklinde konuştu. İşte Erkan Baş'ın konuşmasından satır başları:

Hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Herkes kıpır kıpır, geleceğe umutla bakan insanlar burada. Bugüne kadar bu hareketin yaratılmasına emek vermiş tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tarihi bır adım attığımızın hepimiz bilincindeyiz. Türkiye'nin ilericileri, komünistleri, onurlu insanları Haziran'dan dersler çıkararak birlikte hareket etme kararı almıştır. Kimse Haziran öncesi gibi yaşayamaz, düşünemez. Her şey bir yana, ben salona baktığım 12 yıldır AKP iktidarına karşı mücadelede "acaba" demeyenlerı görüyorum. "Görevimiz AKP ile dişe diş mücadele" diyenleri görüyorum.

"BİZİM TOPLANTILARIMIZDA KİM NEREYE OTURACAK KAVGASI YOKTUR"

Bizim toplantılarımız burjuva partilerin kongrelerine benzemez, delege pazarlıkları yoktur. Kim nerede oturacak kavgası yoktur. Burada bu mücadeleyi daha ileriye nasıl taşıyacağımızı konuşacağız. Bunları yoldaşça konuşmaktan da çekinmeyeceğiz.

Heryerden "bu sefer yapabilecek misiniz?" diye sordular. Bu salon şu cevabı vermeye borçludur: Haziran'ı tüm emekçilerin devrimcilerin örgütü haline getirmek. Ne kadar daha arkadaşımız mücadeleye kendini katarsa aydınlığa bir adım daha yaklaşmış olacağız.

"AKP'Yİ YIKACAĞIZ"

12 yıldır birileri AKP ile uzlaşmaya çalıştı. 12 yıldır birleri AKP ile uzlaşma çabasında, birileri ABD bitirsin birileri burjuva partileri götürsün dedi. Biz bu salonda çıkınca AKP'yi bitirme iradesini göstereceğiz. Haziran direnişinde tarifi mümkün olmayan eşsiz günler yaşadık tek eksiğimiz örgütsüzlüktü bu yüzden AKP hala kurtulamadık. HAZİRAN AKP'yi örgütlü bir halkın götüreceğini söylüyor. AKP'yi devireceğimizi ilan edeceğiz ve bunu hep beraber yapacağımızı herkese anlatmamız gerekiyor. AKP'yi yıkacağız. Muhtaç olduğumuz kudret alnımızdaki asil terde mevcuttur.


Güncelleme 11:26 Beyoğlu LGBTİ komisyonu adına konuşan Demet Demir "Her gün bir nefret cinayetiyle uyanmamızın sebebi bu düzendir. Bizler diğer yurttaşlar gibi sağlık, eğitim ve iş gibi haklarımıza sahip olmak istiyoruz. Gezi'de "3 - 5 ağacı" nasıl vermediysek, Beyoğlu'nda ve Türkiye'de de AKP faşizmine izin vermeyeceğiz.


Güncelleme 11:16 Aydemir Güler kürsüye çıktı. HAZİRAN'ı oluşturan unsurların ayrışma noktaları olabileceğini vurgulayan Güler "Birleşiklik solda çok defa denenmiş ve yapılamamıştır. Biz birleşikliğimizi mutabakata, anlaşmaya bağladık. Programatik farklılıklar, örgütsel farklılıklar yaşamaya devam etmemiz birbirimizin yararını, çıkarını gözetmeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. Haziran'a belli bir pencereden bakmalıyız. Haziran bizim en önemli deneyimlerimizden biridir. Haziran'ı görmezden gelerek, halk hareketini görmezden gelerek yaşayamayız. Ancak bu hareketin bir siyasi parti olmadığını unutmamaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.


Güncelleme 11:01 Haziran Hareketi’nin genel değerlendirmesini yapmak üzere geçici yürütme kurulundan Hakan Öztürk söz alarak ülkenin geleceğini aydınlığa çıkarmak için bir araya geldiklerini belirterek tüm salona teşekkür etti.

Öztürk, “15-16 Haziranlardan gelen gelenek 2013’ün Haziran'ında devam etti. Gaz bombalarına tomalara kafa tutan insanlar bu sefer ülke geleceği için kafa yormak istedi. ODTÜ Vişnelik'te başlayan toplantıların devamında Birleşik Haziran Hareketi yola çıktı. Türkiye çapında 250 kadar forum yapıldı. 150 kadar meclis devam ediyor. Bu ülkenin geleceği için kafa yoruyorlar. Karşımızda AKP var karşımızda IŞİD var zeytin ağaçlarını kesen acımaz insanlar var. Ama bir tarafta da kırmızı kadın var. TOMA'ya kafa tutan gençlerimiz var. Bu güçleri harekete geçirmemiz gerek. Bunun içinde tüm sinir sistemlerini birleştirecek olan HAZİRANımız var. Yolumuz açık olsun" dedi.

Belirlenen karar tasarıları komisyonu şu isimlerden oluşuyor: Haluk Yurtsever Hayri Kozanoğlu Erman Şencan ve Gülizar Köysüren.


Güncelleme 10:37 Divan oylaması yapıldı. Divana Kaya Güvenç, Gülsüm Kav, İlknur Basel, Murat Nergis ve Evren Hasılat seçildiler.

Divan adına kısa bir konuşma yapan Kaya Güvenç "Daha güzel bir dünya için mücadele etmiş, Roboski'de işçi cinayetlerinde kadın cinayetlerinde katledilenler için Haziran'da yitirdiğimiz arkadaşlarımız için" saygı duruşu çağrısında bulundu.

Güvenç "Laik, bağımsız, kamucu bir ülke istiyoruz dedik, bunun için bir araya geldik. Birleşik Haziran Hareketi'nin ortaklaştırıcı iradesini belirlemek, hareketin merkezi temsiliyetini belirlemek, yoldaşlığı pekiştirmek için, umudu büyütmek için bir araya geldik" şeklinde konuştu. Güvenç konuşmasının ardından toplantı gündem önerilerini aktardı. 


Güncelleme 10:30 HAZİRAN Türkiye Meclisi toplantısı başladı. Toplantının açılış konuşmasını Geçici Yürütme Kurulu adına Gamze Yücesan yapıyor.


(İleri Haber - Haber Merkezi) Türkiye'nin dört bir yanında yerel meclis kuruluşlarını gerçekleştiren Birleşik Haziran Hareketi (HAZİRAN), yerel meclis toplantılarında belirlenen delegeleriyle bugün Türkiye Meclisi toplantısını gerçekleştiriyor. Türkiye Meclisi toplantısına bütün ülkeden yaklaşık 1324 delegenin katıldığı be-lirtildi. 

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Türkiye Meclisi için Ankara'ya gelen delegeler, toplantının yapılacağı Mamak'ta bulunan Lale Düğün Salonu'nu doldurmaya başladı. 

Saat 9.30'da başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek toplantıda ülke ve dünya siyasi değerlendirmelerinin yanı sıra Türkiye'de emekçilerin ve ezilenlerin sorunları da ele alınacak. Toplantı Geçici Yürütme Kurulu'nun görevini seçilecek yeni Yürütme Kurulu'na bırakmasıyla sona erecek. Toplantıda oylanacak karar metinlerinin de kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Toplantıdan anlık olarak haberleri ve katılımcılardan alınan görüşleri gün boyunca İleri Haber'de bulabilirsiniz.