'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifi Meclis'e sunuldu

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.01-07-2021 14:35

Uzun süredir çıkacağı konuşulan hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, hayvanlar bir 'mal' ve 'eşya' olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecek. Yunus parklarının işletilmesi yasaklanacak.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. "Bu düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp bir canlı statüsüne getirilmekte ve TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır" diye konuşan Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kanun teklifimizde bir taraftan hayvan refahı temin edilirken, diğer taraftan da hayvanların insanlarla birlikte insanların refah, huzur ve sağlığına tehdit oluşturmadan bir ahenk içerisinde yaşamalarını temin etmek ve hayvanların refahını sağlamayı temel almaktadır. Bu bakış açımızdaki değişiklik çerçevesinde, yani hayvanlar artık mal olmaktan görülmekten ziyade bir can olarak görülmesi bu bağlamda diğer taraftan da hayvanların icra konusu olmaktan, sahiplerinin borçlarından dolayı özel ilgili ve refakat amacıyla bakılan hayvanların da haczedilmesi de bu bakış açısıyla birlikte ortadan kalkmaktadır.

‘ŞİKAYETÇİ OLUNMASA BİLE TAKİP EDİLECEK’

İster sahipli ister sahipsiz olsun hayvanlara karşı gerçekleştirilen, nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, kasten öldürme, işkence etme ve acımasız veya zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak düzenlenmektedir. Bazı durumlarda hayvanlar sahiplerinden ayrı olarak düşünülmekte ve hayvana karşı gerçekleştirilen bazı suçlarda sahibi tarafından şikâyet hakkı kullanılmasa dahi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca durum takip edilecektir. Suç teşkil eden fiillerin sahibi tarafından hayvanına sahip olduğu hayvana karşı işlenmesi durumunda da hem Tarım ve Orman Bakanlığımızca hem de adli mercilerce süreç takip edilecektir.

Sahipsiz hayvanların tedavilerini ve dijital kimliklendirilmesini ifade en rehabilitasyon süreci ekin bir şekilde yürütülecektir.

Tehlikeli türlere sahip olanların ise hayvanlarını kısırlaştırıp, kayıt belgesi alarak, ağızlıksız dolaştırmayarak, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelere girmeme, bu şartlarda mevcut hayvanına ölünceye kadar bakabilirsin demekteyiz.

Kara ve su sirkleriyle yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanmasıdır. Mevcut işletmelerin ise uhdesinde bulunan hayvanların doğal yaşam süresine bağlı olarak tasfiyesi ön görülmektedir.