Hayvan hakları için kanun teklifi verildi

Türkiye’de son 1 yılda 1 milyar hayvanın katledildiği, 8 milyonunun da işkence gördüğü belirtilerek hayvan haklarını koruma talebiyle Meclis’te kanun teklifi verildi. Teklifte hayvanların eğlence ve çıkar amaçlı kullanımına ilişkin de başlık yer aldı.27-07-2018 11:25

İleri Haber

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 sayılı hayvan hakları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

CHP’li vekilin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun başlığı ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak değiştirilmiş ve Birinci Kısıma ‘Hayvanlar hisli varlıklardır’ ibaresi eklenmiştir. Haklı bir neden olmaksızın, sahipli ya da sahipsiz hayvanı öldüren veya her ne suretle olursa olsun zarar veren kişi hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir" ifadeleri yer aldı.

HAYVANLAR ‘MAL’ DEĞİL, ‘HİSLİ’ VARLIKLAR

Teklifte, konuyla ilgili şiddet görüntülerinin sıkça yayılmakta olduğunu ve tüm toplum hayvanlara yapılan kötü muamele ve cezasızlık nedeniyle tepki gösterdiğini söyleyen CHP’li Antmen “Konu sadece siyaset kurumunun çözebileceği ancak siyaset üzeri bir meseledir. Cezalandırmanın temel hedeflerinden birinin de caydırıcılık olduğu göz önüne alınarak; hayvanları öldüren yahut hayvanlara zarar veren kimselere hapis cezası öngörülmüştür. Bir diğer değişiklik önerisi ise hayvanların ‘mal’ değil ‘hisli varlıklar’ olduğunun yasal olarak düzenlenmesini içermektedir. Hayvanlara şiddetin önlenmesi ve şiddet gösterenlerin gereken cezaya çarptırılmasını hangi görüş, düşünce, inanç ya da grup olursa olsun tüm toplumsal katmanların ortak beklentisidir” dedi.

HAYVANLARIN EĞLENCE AMAÇLI KULLANIMINA DA YER VERİLDİ

Kanun teklifinde yer alan diğer bir değişiklik önerisi de hayvanların eğlence amaçlı kullanılmasıyla ilgili oldu. Değişiklik teklifindeki maddede “Hayvanları kumar, eğlence, gösteri amacıyla kullanmak ya da kullandırmak, bu yollarla onlar üzerinden ekonomik çıkar sağlamak veya üçüncü şahısları bu nedenle teşvik etmek ya da azmettirmek yasaktır. Bir hayvan; acı, ıstırap ve zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Denek hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tabidir” denildi.

TÜRKİYE’DE 1 YILDA 1 MİLYAR HAYVAN ÖLDÜRÜLDÜ!

Hayvanlara yönelik şiddet ve hayvanların öldürülmesiyle ilgili rakamların yer aldığı kanun teklifinde şu ifadelere ve rakamlara yer verildi:

“Basından, raporlardan, takiplerimiz ve konuyla ilgili demokratik kitle örgütlerinin açıklamalarına göre son 1 yılda Türkiye’de;

 - 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın yaşam hakkı gaspı oldu.

 - 1 milyar 106 milyon 235 bin 358’ini küçücük kafeslerde yaşamaya mahkûm edilen ve çok kısa bir süre zarfında, kaçınılmaz bir son olarak kesimhaneye gönderilen tavuk ve hindilerin yaşam hakkı ihlâli yaşandı.

8 MİLYON HAYVANA İŞKENCE YAPILDI

 - 8 milyon 216 bin 506 hayvana işkence yapıldı…

- Türkiye’de keyif için son 1 yılda 9982 hayvan avlandı”