HAYTAP: Hayvanları zehirleyerek öldürmek, insanlık onuruyla bağdaşmaz!

HAYTAP Ankara temsilciliği, geçtiğimiz günlerde Yenikent Necip Fazıl Parkında zehirlenerek katledilen hayvanlar için suç duyurusunda bulundu ve Ankara Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan “Ülkemizde sürekli artış gösteren hayvana şiddet vakaları karşısında mevzuatımız maalesef yetersiz kalmaktadır” dedi.03-02-2020 16:35

İleri Haber

Ankara Yenikent Necip Fazıl Parkı’nda 29 Ocak 2020 günü parktaki köpek ve kuşlar zehirli tavuk yedirilerek katledilmişti.

Konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), aynı zamanda suç duyurusunda da bulundu.

Basın açıklamasında konuşan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, hayvana şiddete uygulanan cezaların yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Meclis’e sunulan kanun değişikliği teklifinin geçmesini beklediklerini dile getiren Sayılgan “16 yıldır mücadelesini verdiğimiz kanun değişikliğinin Meclisten ivedilikle geçmesi, hayvana şiddetin Ceza Kanunu kapsamına alınması, katillerin mahkemelerde yargılanması ve hapis cezası alması gerekmektedir” dedi.

Basın açıklamasından başlıklar şu şekilde:

“HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Ankara temsilciliği olarak, 29 Ocak 2020 günü Yenikent Necip Fazıl Parkında zehirlenerek katledilen hayvanların hakkını aramak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız.

‘MEVCUT YASALAR YETERSİZ’

Ülkemizde sürekli artış gösteren hayvana şiddet vakaları karşısında mevzuatımız maalesef yetersiz kalmaktadır.  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun hayvanı korumaktan çok uzaktır. Yasa sahipli/sahipsiz hayvan ayrımı yapmakta, hayvana şiddeti yasak yerde sigara içmekle aynı kategoride değerlendirmektedir. 16 yıldır mücadelesini verdiğimiz kanun değişikliğinin Meclisten ivedilikle geçmesi, hayvana şiddetin Ceza Kanunu kapsamına alınması, katillerin mahkemelerde yargılanması ve hapis cezası alması gerekmektedir.

‘HAYVANLARI ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRMEK İNSALIK ONURUYLA BAĞDAŞMAZ’

Hayatta kalabilmek için bize muhtaç olan hayvanların güvenini ve sevgisini kullanarak onları zehirlemek, can çekişerek ölmelerine sebep olmak ne insanlık onuruyla ne de adaletle bağdaşır. Yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki bugün hayvana işkence eden, tecavüz eden, öldüren şahıs, yarın fırsatını bulduğunda bunu bir insana da yapmaktadır. Hayvana yönelik şiddet Kabahatler Kanunu kapsamında olduğu için canilerin siciline işlenmemekte, bu kişiler basit bir idari para cezasıyla kurtulmakta ve aramızda yaşamaya devam etmektedir. Sadece hayvan hakları savunucuları değil, toplumun geniş bir kesimi bu katillerle bir arada yaşamak istememekte, cezasız kalan bu katliamlar kamuoyu vicdanını rahatsız ettiği gibi, güvenliğini de tehdit etmektedir.

‘HAYVANLARIN EŞYA STATÜSÜNDEN ÇIKARILMASI GEREKİYOR’

Bizler bugün TCK’nun 151 ve 181’inci maddeleri üzerinden bu hayvanların katilleri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sokakta vatandaşlar tarafından bakılan bu hayvanlar, sahipli hayvan sınıfına girdiği için sanık sahipli mala zarar verme suretiyle TCK madde 151’i ihlal etmiş bulunmaktadır. Burada vahim olan mesele, Türk Ceza Kanunu’nu işletebilmemizin yolunun hayvanı sahipli mal kategorisine sokmaktan geçmesidir. Oysa hayvanlar da tıpkı insanlar gibi hissedebilme yetisine sahip ve acı çekmemekte çıkarı olan canlılardır. Mevzuatımızda hayvanların eşya statüsünden çıkarılıp ıstırap çekme yetisi olan bir hukuk öznesi olarak tanımlanması zaruridir.

‘ÇOCUK PARKINA ATILAN ZEHİRLİ TAVUK TOPRAĞI VE SUYU DA KİRLETİYOR’

Sanık zehir karıştırılmış tavuk parçalarını çocuk parkına atmakla aynı zamanda TCK’nın 181’inci maddesini ihlal etmiştir. Zehirli maddelerin toprağa ve suya karışması kuvvetle muhtemel olduğundan, toprağa ve suya sızan zehrin etkisi uzun yıllar devam edecektir. Bu göz önüne alındığında çocuk parkı ve civarında gerçekleşen olayın ne kadar vahim olduğu daha net anlaşılacaktır. Bu itibarla suçun ağırlaşmış şeklinin nazara alınarak dava açılması talebimiz mevcuttur. Yine, zehrin etkisinin uzun yıllar devam edip etmeyeceği hususunun da Adli Tıp Kurumundan sorulmasını savcılıktan talep ettik.

‘MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Geçtiğimiz sene Batıkent’te yaşanan benzer zehirleme vakasında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararla 3 sanık hakkında ayrı ayrı TCK m. 151/2’den 2’şer yıl, TCK m. 181/4’ten 8’er yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası ve her bir sanık için ayrı ayrı 15.000 TL para cezasına hükmedilmiştir.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak talebimiz, kolluk güçlerinin, savcılığın ve mahkemelerin bu konuda toplumsal duyarlılığı gözetmesi, bu olayda da faillerin hakettiği cezayı alması ve hayvana şiddeti Ceza Kanunu kapsamına alacak caydırıcı yasal düzenlemelerin ivedilikle Meclisten geçmesidir. Bizler bu davanın takipçisi olacak, dünyayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımızı gerçek anlamda koruyacak kanuni düzenlemelerin yapılması için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."