HAYIR'ı korumak için halk seferberliği: Hayır ve Ötesi umudu örgütlüyor!

AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı 'Başkanlık' rejimini içeren Anayasa değişiklik teklifinin TBMM'den hukuksuzca yollara başvurularak geçirilmesinin ardından, bütün gözler 16 Nisan'da yapılacak referanduma çevrildi. 



17-02-2017 21:06
İleri Haber

Olağanüstü Hal koşullarında Türkiye referanduma giderken, 'Hayır' çalışmaları bütün baskı ve hedef göstermelere karşın tüm hızıyla sürüyor. Bütün yurtta süren çalışmaların yanı sıra, referanduma ilişkin bir diğer önemli konu ise seçim sandıklarının güvenliğinin sağlanması. 

"HAYIR OYLARINI KORUMAK İÇİN YURTTAŞ İNİSİYATİFİ"

Bu bağlamda, sandık güvenliğini sağlamak ve Hayır oylarını korumak amacıyla Hayır ve Ötesi kamuoyuna çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, 'Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış isteyen, her türden dinsel inanç sömürüsüne karşı laikliği savunan tüm yurttaşları, bu hedeflere ulaşmanın ilk adımı olarak başkanlık planlarını boşa çıkarma mücadelesinde birleşmek üzere, “Hayır ve Ötesi”ne çağırıyoruz. “Hayır ve Ötesi”, AKP ve MHP tarafından dayatılan Anayasa değişikliklerine halkın HAYIR demesini kolaylaştırmak ve referandum günü HAYIR oylarını korumak için bir yurttaş inisiyatifi olarak kuruldu' denildi.

Hayır ve Ötesi için çağrı'nın tamamı şu şekilde:

"BAŞKANLIK, HALKI KARAR ALMA SÜRECİNİN DIŞINDA TUTMAK İÇİN"

"Tek bir kişinin tüm yetkileri kendi ellerinde toplama girişimleri ve keyfî yönetim tarzı, çok küçük bir azınlık dışında, herkese zarar vermeye başladı. Ülkemizin kaderinin, kapalı kapıların ardındaki kirli pazarlıklarla hazırlanıp zor yoluyla dayatılmak istenen anayasa değişiklikleriyle belirlenmesine izin verilemez. 

Halkın kendi kaderini kendi ellerine almayı başaramadığı her yerde, ülkenin kaderi küçük azınlıklar ve bazen de tek bir kişi tarafından belirlenir. Bugün yaşadığımız temel sorunlar, halkın karar alma süreçlerinin dışında tutulmasının sonuçlarıdır. Başkanlık da, her şeyden önce, bu durumu kalıcılaştırmak için isteniyor. 

"BAŞKANLIK PLANLARINI BOŞA ÇIKARMAK İÇİN"

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış isteyen, her türden dinsel inanç sömürüsüne karşı laikliği savunan tüm yurttaşları, bu hedeflere ulaşmanın ilk adımı olarak başkanlık planlarını boşa çıkarma mücadelesinde birleşmek üzere, “Hayır ve Ötesi”ne çağırıyoruz. “Hayır ve Ötesi”, AKP ve MHP tarafından dayatılan Anayasa değişikliklerine halkın HAYIR demesini kolaylaştırmak ve referandum günü HAYIR oylarını korumak için bir yurttaş inisiyatifi olarak kuruldu. 

"Hayır ve Ötesi”nin internet sitesi, yurttaşların istedikleri bilgilerini paylaşarak, HAYIR çalışmalarına istedikleri bölgede katılmalarını, referandum günü de sandık görevliliği görevini eşgüdüm halinde sürdürmelerini sağlamak üzere tasarlandı. Çalışmalarda tüm önemli merkezî kararlar tüm katılımcılar tarafından, tüm önemli alt grup kararları ilgili alt grupların katılımcıları tarafından alınacak. 

"GÖREV BAŞINA"

Bu amaç doğrultusunda, internet sitesi ve bağlı sosyal medya mecraları aracılığıyla katılımcılar arasında bilgi paylaşımı, tartışmalar ve önemli kararlara ilişkin oylamalar yapılacak. 

“Hayır ve Ötesi”nin çağrı metnini benimseyen herkes bu çalışmaya katılabilecek, yerel toplantılar düzenleyebilecek, alt gruplar kurabilecek, çağrı metnindeki ilkeler doğrultusunda çalışmalar yürütebilecek. “Hayır ve Ötesi” için görev başına çağırıyoruz!"