Hayır ve Ötesi Muğla'da buluşuyor!

Hayır ve Ötesi, Muğla'da 1 Nisan'da tanışma toplantısı düzenleyecek.29-03-2017 12:32
İleri Haber

Hayır ve Ötesi, 1 Nisan Cumartesi günü Muğla'da bir tanışma toplantısı düzenleyecek.

Başkanlık referandumunda Hayır oylarının yaygınlaştırılması ve korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Hayır ve Ötesi'nin Muğladaki tanışma toplantısı 1 Nisan Cumartesi günü saat: 14.00'te PSAKD Kültür Sanat Bahçe Kafe'de düzenlenecek.

HAYIR VE ÖTESİ NEDİR?

Başkanlık referandumunda Hayır oylarının yaygınlaştırılması ve korunmasını sağlama amacını taşıyan Hayır ve Ötesi, "Hayır ve Ötesi" için yapılan çağrı ile kurulan bir yurttaş inisiyatifidir.

"Hayır ve Ötesi" için çağrı

Tek bir kişinin tüm yetkileri kendi ellerinde toplama girişimleri ve keyfî yönetim tarzı, çok küçük bir azınlık dışında, herkese zarar vermeye başladı. Ülkemizin kaderinin, kapalı kapıların ardındaki kirli pazarlıklarla hazırlanıp zor yoluyla dayatılmak istenen anayasa değişiklikleriyle belirlenmesine izin verilemez. 

Halkın kendi kaderini kendi ellerine almayı başaramadığı her yerde, ülkenin kaderi küçük azınlıklar ve bazen de tek bir kişi tarafından belirlenir. Bugün yaşadığımız temel sorunlar, halkın karar alma süreçlerinin dışında tutulmasının sonuçlarıdır. Başkanlık da, her şeyden önce, bu durumu kalıcılaştırmak için isteniyor. 

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış isteyen, her türden dinsel inanç sömürüsüne karşı laikliği savunan tüm yurttaşları, bu hedeflere ulaşmanın ilk adımı olarak başkanlık planlarını boşa çıkarma mücadelesinde birleşmek üzere, “Hayır ve Ötesi”ne çağırıyoruz. “Hayır ve Ötesi”, AKP ve MHP tarafından dayatılan Anayasa değişikliklerine halkın HAYIR demesini kolaylaştırmak ve referandum günü HAYIR oylarını korumak için bir yurttaş inisiyatifi olarak kuruldu. 

"Hayır ve Ötesi”nin internet sitesi, yurttaşların istedikleri bilgilerini paylaşarak, HAYIR çalışmalarına istedikleri bölgede katılmalarını, referandum günü de sandık görevliliği görevini eşgüdüm halinde sürdürmelerini sağlamak üzere tasarlandı. Çalışmalarda tüm önemli merkezî kararlar tüm katılımcılar tarafından, tüm önemli alt grup kararları ilgili alt grupların katılımcıları tarafından alınacak. 

Bu amaç doğrultusunda, internet sitesi ve bağlı sosyal medya mecraları aracılığıyla katılımcılar arasında bilgi paylaşımı, tartışmalar ve önemli kararlara ilişkin oylamalar yapılacak. 

“Hayır ve Ötesi”nin çağrı metnini benimseyen herkes bu çalışmaya katılabilecek, yerel toplantılar düzenleyebilecek, alt gruplar kurabilecek, çağrı metnindeki ilkeler doğrultusunda çalışmalar yürütebilecek. “Hayır ve Ötesi” için görev başına çağırıyoruz!