Hayır ve Ötesi İzmir’de ilk toplantısını gerçekleştirdi

Hayır ve Ötesi insiyatifi İzmir’deki ilk toplantısını İzmir Barosu’nda Hayır ve Ötesi Türkiye Koordinasyonu’ndan Erkin Özalp’in moderatörlüğü eşliğinde gerçekleştirildi.26-02-2017 15:43
Zeki Çetin

Toplantının ilk bölümünde Hayır ve Ötesi örgütlenmesinden bilgiler aktaran Özalp, Hayır ve Ötesi’nin sosyal medyadaki katılımcı yapısının ve bu yapılının güvenliğinin, hazırlanan mobil uygulama ve bu uygulamanın kullanımının nasıl olacağını aktardı. Özalp ayrıca referandumda oy kullanacak yurttaşlarından haklarından bahsederken, Hayır ve Ötesi’nin amacının Hayır oylarını korumanın yanında, Hayır cephesinin büyütülmesi olduğunun altını çizdi. Hayır ve Ötesi insiyatifinin mali yapısının ve örgütlenmesinin nasıl olacağına dair bilgilerin aktarılmasının ardından soru – cevap bölümüne geçildi.

Soru – cevap bölümünde katılımcıların yoğun katkılarının yanında, daha önceki seçimlerde müşahit örgütlenmesinde bulunan kurumların, sendika ve odaların temsilcileri de söz aldı.Soru – cevap bölümünün ardından İzmir koordinasyonu oluşturuldu ve toplantı sona erdi.