Hatanın kaynağındaki ideoloji08-10-2021 08:10

Güray Öz

Politik duruşlarının yanlış, hatalı olduğunu anlatıyorlar. Ama üsluplarından kibirli duruşlarında hiçbir değişiklik olmadığı hemen göze çarpıyor. Peki bu kibrin arkasında ne var? İnsanlar özellikle de aydınlar politik hata yapmaya çok yatkındırlar, çünkü bilgi birikimlerinin gerçeklerle uyum göstermemesi kimi zaman yukarıdan bakalım derken ayrıntılara kapılıp gitmeleri çok sık rastlanan bir durumdur. Hatalarını yanlışlarını anlatırken de bu nedenle gerçek bir iç muhasebesi yapmaları, içten olmaları zordur. Kibir yakalarını bu nedenle bir türlü bırakmaz. Geçtiğimiz günlerde Paris’te bir araya gelen AKP iktidarına destek vermiş kimi aydınların hatalarını itiraf ettikleri ama yiğitliği de elden bırakmadıkları toplantıdan söz ediyorum. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, sosyolog Nilüfer Göle, tarihçi Edhem Eldem, iktisatçı Seyfettin Gürsel’in katıldıkları bu buluşma Türkiye’den de ilgiyle, biraz da gülümseyerek izlendi. 

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.