Halkın 20 yılda ödediği verginin 590 milyar doları faize gitti

Vergi gelirleri ve faiz ödemeleri TCMB ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde, halkın 20 yılda ödediği verginin 590 milyar dolarının faize gittiği ortaya çıktı.18-02-2020 13:44

Vergi gelirleri ve faiz ödemeleri Merkez Bankası (TCMB) ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde yurttaşların devlete 20 yılda 2 trilyon 320,4 milyar dolar vergi ödediği ortaya çıktı. Devletin ödediği faiz gideri ise 590,5 milyar doları buldu.

Dünya gazetesinden Metin Türkyılmaz’ın haberine göre, 2017 yılında gelirlerin yüzde 92’sini vergiler, yüzde 8’ini vergi dışı normal gelirler oluşturdu.

Türkiye’de verginin yüzde 66,8’i KDV, ÖTV gibi vasıtalı vergilerden, yüzde 29,9’u vasıtasız vergilerden oluşuyor. Servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki oranı ise yüzde 3,3’de kalıyor.

VERGİ GELİRLERİNİN 5’TE BİRİ FAİZE

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2000-2017 dönemi verilerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018-2019 bütçe gerçekleşmelerine göre, 2000 yılı dahil 2000-2019 dönemindeki 20 yılda devlet cari fiyatlarla 5 trilyon 283.8 milyar lira vergi toplandı. Buna karşın faiz ödemelerinin toplamı 1 trilyon 72.4 milyar lirayı buldu.

20 yıllık sürede vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 17.7 oldu. Bu dönemde vergi gelirlerinin yüzde 20.3’ü, bir diğer ifadeyle 5’te 1’i faize gitti.

Her yıl gerçekleşen vergi gelirleri ve faiz ödemeleri Merkez Bankası ortalama döviz alış kurundan dolara çevrildiğinde vatandaşların devlete 20 yılda 2 trilyon 320.4 milyar dolar vergi ödediği ortaya çıktı. Bu dönemde devletin ödediği faiz gideri ise 590.5 milyar doları buldu.

2019 yılı verilerine bakıldığında vergi gelirlerinin 673.3 milyar lirada kaldığı, faiz ödemelerinin ise 100 milyar lirayı bulduğu görüldü. Buna göre, faizlerdeki düşüşe rağmen vergi gelirlerinin yüzde 14.9’e faiz ödemelerine gitti.