Hakim, savcı ve milletvekilleriyle ilgili yolsuzluğun önlenmesi tavsiyelerine en az Türkiye uydu

GRECO'nun tüm tavsiyelerine uyan tek ülke Norveç olurken, tavsiyelere uyma konusunda ülkeler arasında son sırada ise Türkiye yer aldı.17-04-2021 09:34

Avrupa Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) "Milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi" başlıklı raporuna göre Türkiye, Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke oldu. 

Türkiye'nin de dahil olduğu 46 ülkeyi kapsayan rapora göre, Türkiye 2019 yılında, GRECO tarafından verilen 31 tavsiyenin yüzde 74,2'sini yerine getirmedi, 19,4'ünü kısmen yerine getirdi, yüzde 6,5'ini ise tamamen uyguladı. Tavsiyelerin en çok dikkate alındığı grup 12 tavsiyenin yüzde 8,3'üne uyulan savcılar ve hakimler grupları olurken, milletvekilleri ile ilgili 7 tavsiyenin hiçbirine uyulmadı.

TÜM TAVSİYELERE UYAN TEK ÜLKE NORVEÇ

Rapora göre, 2019 yılında GRECO'nun tüm tavsiyelerine uyan tek ülke Norveç oldu. Tavsiyelere uyma konusunda ülkeler arasında son sırada Türkiye yer alırken, tavsiyelerin yüzde 70'ine uymayan Avusturya da Türkiye’yi izleyen sondan ikinci ülke oldu.

GRECO, Türkiye'nin değerlendirildiği "Uyum ve Ara Uyum" başlıklı daha önceki raporlarında Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekmiş ve bu düzenlemelerin "Yargıç ve hakimleri iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu" uyarısında bulunmuştu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye’de milletvekilleri ile yargı mensupları arasında yolsuzluğun önlenmesi için hükümetin somut önlemler almadığı eleştirisi yapılmış ve "Genel anlamda durumun tatmin edici olmadığı" belirtilmişti.

Üyelerinin yolsuzlukla mücadele standartlarına uyumlarını izleyerek yolsuzlukla mücadele kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Konseyi organı olan GRECO, devletlerin ulusal yolsuzlukla mücadele politikalarındaki eksiklikleri tespit etmelerine yardımcı olmak üzere yasal, kurumsal ve pratik reformları teşvik ediyor.