Hakan Gülseven'e destek açıklaması

Yurt Gazetesi yasal sorumlusu olduğu dönemde hakkında açılan davalarda verilen cezaların ödenmemesi nedeniyle hapse girmeyle karşı karşıya olduğunu açıklayan Hakan Gülseven'e eski mesai arkadaşından destek geldi.15-07-2018 15:44

RED dergisi yazarı Hakan Gülseven, bir dönem Sorumlu Yazıişleri Müdürlüğü yaptığı Yurt Gazetesi’nde, gazetenin sahibi CHP’li Durdu Özbolat’ın gazetede yayınlanmış bazı haberler hakkında verilen cezaları ödemeyi reddetmesi üzerine cezaevine girmeyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Gülseven'in açıklamasına Özbolat tarafından verilen karşılığa ilişkin bir açıklama yapan dönemin Yurt Gazetesi Yayın Koordinatörü Cengiz Erdinç, Özbolat'ın açıklamasında kendisinin adının da bulunması, kimi olaylara ilişkin dönemlerde Yurt Gazetesi’nde sorumlu yazı işleri müdürü, yayın koordinatörü ve yazar olarak bulunması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Gazetelerin yazarlar ve özellikle sorumlu yazı işleri müdürlerinin risklerini üstlenmesi kısmen yasal kısmen de ahlaki bir zorunluluktur. Hele hele çalışanlarının aylarca maaş almadan emek verdiği yayınlarda bu kaçınılmaz bir ahlaki zorunluluktur.

Öncelikle, sorumlu müdür ya da yazar olarak karşı karşıya kaldığım davalarda da, diğer sorumlu müdürlerin davasında da böyle koşulsuz, kesintisiz bir hukuk desteği olmadı. Ücretlerini alamayan avukatlar yüzünden hukuki süreçler de sekteye uğradı. Hükmün açıklanması geri bırakılmış  süren bir davanın sahibi olarak kısmen ve yüzeysel olarak verilen, bazen hiç olmayan hukuk desteğinin mahkumiyetlerde rolünün olduğunu da hatırlatmak isterim.

Yurt Gazetesinde çalıştığım süre içinde hemen her sıkıntıda destek verdim, çözüm için çaba harcadım. Ancak bütün bunların karşılığında yazım bana sormadan “SANSÜR EDİLDİĞİ İÇİN” gazeteyle ilişkimi bitirdim. Bu arada yazım sansür edildi ama çalıştığım hiçbir dönemde gazete patronu Durdu Özpolat’ın yayına karıştığını, müdahale ettiğini görmedim, duymadım. Bunu yapan başkalarıydı.

Benzer biçimde Hakan Gülseven de hem yazar hem de sorumlu yazı işleri müdürü olarak gazeteye en zor dönemlerinde destek verdi, aylarca maaş almadan çalıştı. Bunun karşılığı yazısı “SANSÜR EDİLDİĞİ İÇİN” gazeteden ayrıldı.

Sözü edilen bankayla ilgili polemiğin yaşandığı dönemde orada, yayın koordinatörü olarak bulunuyordum. Hakan Gülseven’in kimseyle ilgili böyle bir ricada bulunduğunu, bunu ima bile ettiğini bilmiyorum, bulunduğum yer itibarıyla bunu bilmemem de mümkün değil.

Hakan Gülseven’i yirmi yıldan fazla bir süreden beri yakından tanırım. Arkadaşım olduğu için bir taraf da sayılırım. Ve sadece Yurt’u eleştiriyor diye iş takipçiliğiyle suçlanması kabul edilmez büyük bir ayıptır.

Yurt Gazetesi yayın hayatının başından beri mali güçlüklerle, hukuki davalarla karşı karşıya kaldı. Evet bunlar doğru, bunların nedenleri de ayrı bir tartışmanın konusu. Fakat bu hayatını fikirleri üzerinden kazanmaya çalışan insanları karalamak için bir neden olamaz.

Bilen bilir, hayatım boyunca gazetecilik yapmaya çalıştım. Bilerek bir yanlışın yanında, yöresinde olmadım. Yalan söylemedim, bir yalanı gizlemedim. Bundan sonra da böyle yapmaya çalışacağım için bu açıklama zorunlu oldu."