Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin tepkisi sürüyor: 'Mesele bina değil eğitim'

Kampüsleri "depreme dayanıksızlık" nedeniyle taşınmak istenen DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin bu girişime tepkisi sürüyor. Öğrenciler, bugün fakülte önünde yaptıkları açıklamada taleplerini duyurup, çağrıda bulundular.01-07-2019 18:19

Özlem Özcan - İzmir

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri okul yönetiminin, Narlıdere’de bulun mevcut fakülte binasını “depreme dayanıksızlık” gerekçesiyle Tınaztepe’ye taşımak istemesine karşı bugün bir basın açıklaması yaptı.

GSF önünde yapılan açıklamada, öğrenciler taleplerini dile getirirken, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere İzmirlilere, sanatçılara, aydınlara çağrıda bulundu.

“Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hakkında Gündemde Olan Tartışmaların Özeti Şudur” başlığıyla yapılan açıklamayı Oyunculuk Anasanat Dalı öğrencisi İzel Çetin okudu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kendi geleneği olan ve uzun yıllardır Narlıdere’deki yerleşkesinde kök salmış biçimde eğitimin sürdürüldüğü Güzel Sanatlar Fakültesi, bazı meçhul raporlara dayanılarak verinden edilip, Tınaztepe'de yer alan rektörlük binasına zorla gönderilmek isteniyor. Üstelik altı ay önce de aynı konu gündeme gelmiş ve rektörlük tarafından ‘taşınma söz konusu değildir’ şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Geçtiğimiz haftalarda rektörlük tarafından Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mensuplarına bir bilgilendirme toplantısı yapılmış, toplantı süremiz doldu bahanesiyle idari personelin, hocalarımızın ve öğrencilerin soruları yanıtsız bırakılmıştır. Biz deprem riski olan bir binada kalmak istemiyoruz ama güzel sanatlar eğitiminin sekteye uğrayacağı, rektörlük için projelendirilip tasarlanmış, güzel sanatlar eğitiminin yaklaşık %70-80'i olan uygulama ayağının fiziksel koşullarını karşılamayacağı nedeniyle söz konusu binaya taşınmayı da reddediyoruz! Ne yazık ki; fakülte mensuplarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin önemsenmediği, yok sayıldığı anti demokratik bir süreç ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatma gereği duyuyoruz. Bu nedenle kamuoyunda yanlış algılara neden olan bazı konulara açıklık getirmek ve taleplerimizi bildirmek için bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

1. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ait olduğu iddia edilen deprem raporlarının kamuoyuna açıklanmasını,

2. 24.06.2019 tarihinde Özdemir Nutku Sahnesi'nde Rektörlük sözcüleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda güçlendirme yapılabileceği ihtimalinin olduğu ancak bunun daha

maliyetli olması gerekçesiyle masada olmadığı belirtilmiştir. Bu raporların doğruluğu kanıtlanırsa eğer, mevcut arazide yeni bir Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı kurulacağına dair projelerin derhâl hazırlanıp resmi bir biçimde açıklanmasını,

3. Bu süreç içinde rektörlük binası yerine, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı eğitimlerinin hiçbir şekilde aksamaması için uygun, bölümlerin ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tüm imkânların sağlanacağı bir yerin tahsis edilmesini,

4. Hocalarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın görüşlerinin dikkate alınmasını, biz öğrencilerin en temel haklarından biri olan eğitim hakkinin gözetilmesini, rektörlüğün sahiplenici bir tavır sergileyerek temel eğitim ihtiyaçlarımızı lüks olarak tanımlamaktan vazgeçip şeffaflıkla ve en önemlisi bu sürecin karşılıklı görüşler alınarak yürütülmesini TALEP EDIYORUZ!

Bu bir haftalık süreç içinde desteğini esirgemeyen ve dayanışmamıza omuz veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümüne, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih,

Coğrafva Fakültesi Tiyatro Bölümüne, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne ve basın emekçilerine teşekkür eder, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tunç Soyer olmak üzere, tüm İzmirlileri, aydınları, sanatçıları, sanatla ilgisi olan tüm kurum, kuruluş ve üniversiteleri mücadelemize katkı sunmaları için desteğe çağırıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi bir gelenektir, geleneğimize hep birlikte sahip çıkalım.

MESELE BİNA DEĞİL MESELE EGİTİM