Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'ten geçti

AKP'li vekillerin hazırladığı ve Meclis Genel Kurulu'na gelen teklifin 7. maddesinden 20. maddesine kadar olan görüşmeleri bugün yapıldı. Değişiklik teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek kabul edildi.24-10-2019 23:24

AKP'nin hazırladığı Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulun bugünkü birleşiminde teklifin 7 ila 20'inci maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Kanunla, Gümrük Kanunu'nun, "Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler" bölümünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, "Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüğe sunulan eşya" ibaresi, "Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya" şeklinde değiştirilecek. Böylece gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler kapsamına alınacak.