Göç yolları - Batıdaki sürgün müzisyenler06-09-2020 08:17

Biraz uzak geçmişe doğru gittiğimiz zaman büyük göçlerin, tehcir, mübadele gibi kitlesel göç hareketlerinin müzikte yarattığı değişimlerin, etkileşimlerin izini sürmek mümkün. Folklor araştırmacısı Pertev Naili Boratav, “Folklor ve Edebiyat” adlı kitabında, türkü derlerken bir yöreden derlenen bir türkünün hemen oraya aitmiş gibi kabul edilmemesini, farklı varyantlarının, farklı yörelerdeki benzer eserlerin mutlaka incelenmesini, bu kapsamlı incelemelerin çeşitli göçler, savaşlar, kitle hareketleri hakkında da bilgiler verebileceğini, bunların izini sürerek önemli sosyolojik bulgulara ulaşabilmenin mümkün olduğunu yazar. Bela Bartok’da derlemeciliğe dair notlarında yaklaşık aynı durumlardan bahseder. Ben o kadar uzağa gitmeyeceğim. Yakın geçmişe baktığımızda, iki önemli göç dalgası görüyoruz. Birincisi, 1970’ler ve devamında 80’lerde üçüncü dünyada meydana gelen darbeler, savaşlar sonucu oluşan baskı, karmaşa ortamı dolayısıyla Ortadoğu, Türkiye, Yunanistan ve Latin Amerika’dan Avrupa’ya olan ve özellikle eğitimli, aydın, sanatçı insanların oluşturduğu muhalif göçü, bir diğeri günümüzde Arap baharı sonrasında yaşanan destabilizasyon, iç çatışmalar, İhvan türü hareketlerin yarattığı ortaçağ karanlığı dolayısıyla yine Avrupa’ya olan kitlesel göçler.

***

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.