Genel Sağlık-İş: Mobbing, istifa ve intihar getiriyor

Bacaksız, yetersiz personel nedeniyle aşırı ve düzensiz çalışan, döner sermaye performans sistemi ile mağdur edilen, şiddet ve mobbinge uğrayan sağlık çalışanlarının, Covid-19 pandemisi ile birlikte çalışma koşullarının daha da zorlaştığını vurguladı.19-02-2021 13:27

İleri Haber

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlık çalışanlarının kötü çalışma koşullarının pandemi ile daha da arttığını belirterek, “7 ayda toplam 2 binin üzerinde hekimin istifa, genç doktorların intihar etmesinin ardında yatan en önemli sebeplerden biri de mobbingdir. Siyasi iktidarın sağlık çalışanlarının sesini duyması için daha kaç sağlık çalışanın can vermesi ya da istifa etmesi gerekmektedir?” diye sordu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi bölümünde baş asistan olarak görev yapan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Yalçın geçen günlerde yaşamına son vermişti. Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Zekiye Bacaksız bir açıklama yaparak, “Genç hekim Yalçın’ın intiharının ardındaki mobbing iddiaları araştırılmalı, sorgulanmalı ve sebep olanlara hak ettiği cezalar verilmelidir. Mobbingi uygulayanlar kadar göz yumanlar da suçlu olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemini tüketime dayalı hale getiren, hasta/müşteri memnuniyeti temelli hizmeti dayatan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın giderek artan bir biçimde sağlıkta şiddete ve sağlık çalışanlarının intihar vakalarına yol açtığını belirten Bacaksız,  yetersiz personel nedeniyle aşırı ve düzensiz çalışan, döner sermaye performans sistemi ile mağdur edilen, şiddet ve mobbinge uğrayan sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile birlikte çalışma koşullarının daha da zorlaştığını vurguladı.

'İSTİFALARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ MOBBİNG'

Bacaksız, şunları söyledi:

“Sağlık çalışanları arasında göz ardı edilemeyecek boyuta varan yoğun çalışma ve strese bağlı ölümler, intihar vakaları pandemi döneminde daha da artmıştır. Mobbingin pandemi dönemde daha da arttığı, özellikle asistan hekimler üzerindeki baskının yoğunlaştığı görülmektedir.

Eğitim ve liyakate değil, idareye yakınlığına göre atanan yöneticilerin baskı, yıldırma ve mobbingine maruz kalan sağlık çalışanları, çok yoğun stres altında pandemiyle mücadele etmeye çalışmaktadır.

Mobbingin sonuçlarına bakıldığında; intihar ve istifa vakaları göze çarpmaktadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ayda toplam 2 bin 412 hekimin istifa ettiğini açıklamıştır. Bu istifaların altında yatan en önemli nedenlerden biri de mobbingdir.”

'DAHA KAÇ SAĞLIK ÇALIŞANI CAN VERECEK?'

Siyasi iktidarın, sağlık çalışanları arasında her geçen gün artan intihar vakalarının yanı sıra sağlık çalışanları arasında artan istifaların da nedenlerini iyi analiz etmesi gerektiğinin altını çizen Bacaksız, “Sağlık emekçilerini tehdit ederek demokratik sendikal tercihlerini yapmalarını engelleyen ve haklarını aramalarının önünü tıkayan sarı sendikalarına destek vermekten vazgeçmelidir. Sağlık kurumlarına liyakata değil siyasi yandaşlığa göre idareci atamasına son vermelidir. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamda çalışmasını sağlamak siyasi iktidarın görevidir. Siyasi iktidarın sağlık çalışanlarının sesini duyması için daha kaç sağlık çalışanının şiddet ya da intihar yüzünden can vermesi gerekmektedir?” dedi.