Gemlik’e KHK göçü: İlçe taşınıyor!

‘Deprem tehlikesi’ gerekçesiyle taşınacak olan Gemlik’in yeni yerini Bakanlar Kurulu belirleyecek.25-12-2017 08:18

Bursa’nın güzelliğiyle ünlü Gemlik ilçesi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile orman vasfını yitirmiş bir alana taşınacak. İlçenin taşınmasının gerekçesi ise “deprem riski” olarak gösterildi.

Buna göre ‘ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle’, orman özelliğini yitiren ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan bir bölge Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek. Bölge orman dışına çıkarılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. Nakil ve yerleştirme bu bakanlıkça yürütülecek.

ZEYTİNLİK YASASINI DA KHK İLE AŞTILAR…

DHA’nın haberine göre, ilçenin göçü 696 Sayılı KHK’nin geçici 25. maddesi ile düzenlendi. Gemlik’in üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasının önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, Gemlik’e özel yasa ile aşılmış oldu.

Gemlik’te mevcut yerleşim alanları yerine üst bölgelerde yapılaşmayı getiren madde şu şekilde: “MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür.”

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR…

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz KHK ile Gemlik’e özel getirilen değişikliğe yaptığı açıklamayla teşekkür etti. Yılmaz, “Gemlik’in deniz manzaralı en güzel yerleri güzel insanların olacak” ifadelerini kullandı.

İşte o mesaj: "İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın...696 sayılı kanun hükmünde kararname ile Gemlik’in önü açıldı. Gemlik’in deniz manzaralı en güzel yerleri Gemlik’in güzel insanlarına güvenli konut olacak.  Deprem risk olmaktan çıkacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’na, Su İşleri ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu’na,  Bakanlarımıza, Bursa milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gemlik adına çok teşekkür ediyorum" dedi.