'Geçinemiyoruz' diyenler Adana'da bir araya geldi: 'Cebimizden alınanlar, itibar adı altındaki şatafata aktarılıyor'

Adana Tabip Odası, DİSK, KESK ve TMMOB, Adana'da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. "Geçinemiyoruz: Halktan ve emekçiden bir bütçe için omuz omuza!" çağrısıyla bir araya gelen meslek örgütleri "Cebimizden alınanlar, itibar adı altındaki şatafata aktarılıyor" derken, 2022 bütçesi için taleplerini dile getirdi.20-11-2021 14:33

İleri Haber

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği Türkiye'de halk yoksullaşıyor. Yurttaşlar, enflasyon ve  fahiş fiyatlar ile mücadele ederken, Meclis'te ise 2022 bütçesi için görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında emeğiyle geçinenler sokak eylemlerinde bir araya gelirken, son olarak meslek örgütleri de Adana'da bir araya geldi ve halktan yana bütçe çağrısında bulunarak taleplerini dile getirdi. 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Adana Tabip Odası, Adana'da bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı. "Geçinemiyoruz: Halktan ve emekçiden bir bütçe için omuz omuza!" çağrısıyla İnönü Parkı'ndan bir araya gelen kurumlar,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmelerini hatırlatarak halktan yana bir bütçe yapılması çağrısında bulundu. 

Yapılan basın açıklamasında Türkiye'de kaynakların patronlara ve yandaşlara aktarıldığı vurgulanırken, "Geçinemiyoruz" diyen emekçilere mücadele çağrısında bulunuldu ve halk için bütçe talebi ile talepler sıralandı. Basın açıklamasında "Asgari yaşamak istemiyoruz", "Şirketlere değil emekçiye bütçe", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Savaşa değil emekçiye bütçe" ve "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları atıldı.

'EMEKÇİLER İÇİN İŞSİZLİK BÜYÜYOR, FATURALAR ŞAHLANIYOR'

"Ülkeyi yönetenler büyüme rekorlarından, şahlanan Türkiye'den bahsediyor. Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri doğru olabilir. Ama emekçiler için, halk için, işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar şahlanıyor... Alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, markette yaşadıklarımızla biliyoruz. İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz" sözleriyle başlayan basın açıklamasında, kara kışın nasışl atlatılacağı konusunda yaşanan endişe dile getirilirken, her gün yeni bir zamma uyanıldığı vurgulandı. 

'CEBİMİZDEN ALINANLAR, İTİBAR ADI ALTINDAKİ ŞATAFATA AKTARILIYOR'

Açıklamanın devamında Meclis'te devam eden 2022 bütçe görüşmeleri hatırlatılarak, yıllardır emekçilerden ve halktan alınanların patronlara ve yandaşlara aktarıldığı belirtildi ve şöyle devam edildi: 

"Türkiye dolaylı ve dolaysız vergilerle işçilerin-emekçilerin patronlardan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke haline gelmiştir. 

Bizim cebimizden alınanlar işverenlere-patronlara, yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği, Hazine garantisi, faiz olarak aktarılmaktadır. Bizim cebimizden alınanlarla milyonlar yoksullaşırken, bir avuç şirket şahlanmaktadır. Topkumsal cinsiyete duyarsız, eşitsizlikleri artıran bütçede kadınların ekonomik kaynaklara, kamusal hizmetlere, eğitime, sağlığa ve sosyal koruma haklarına eşitsiz erişimi, bakım ve ev içi emeği ile çifte mesaisi bir kez daha göz ardı edilmektedir.

Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil silahlanmaya ve iktidarın destek beklediği silah tüccarı devletlere aktarılmaktadır. 

Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılmaktadır."

TALEPLER

"Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın "Geçinemiyoruz" diyen büyük çoğunluğunun nefes alması için kullanılmalıdır" ifadeleriyle devam edilen açıklamada, talepler de şöyle dile getirildi:

- Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükü hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz, ve servetin vergilendirilmesine dayansın.

- Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. 

- Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. 

- Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.

- Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay artırılsın.

- En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin. 

- Herkese temel gelir güvencesi sağlansın. 

- Topkumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.

'GELİRDE ADALET, VERGİDE ADALET İSTİYORUZ'

Kurumlar adına KESK Dönem Sözcüsü Ahmet Aydoğan tarafından okunan basın açıklaması, şu sözlerle sona erdi:

"Kısacası bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri dönmesini istiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. 

2022 bütçesi ve asgari ücret i belirlenirken, "Geçinemiyoruz" diye haykıran milyonların talepleriyle omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz."