Gazeteci yazarlar21-07-2019 00:22

Her gazeteci kitap yazmalı mı veya daha doğrusu her gazeteci yazar mıdır sorusunu düşünürken aklıma yıllar önce sorduğum, her öğretim üyesi aydın mıdır sorusu geldi. Şöyle yanıtlamıştım: Olumlu yanıt vermek çok güç, çünkü çevremize baktığımızda bunun böyle olmadığını kolaylıkla görebiliyoruz. Aydın olmanın ölçütünün akıl yürütme, değerlerine sahip çıkma, buna uygun tavır alma ve doğacak sorumluluğu taşımak olduğu düşünülürse, bunun tam olarak bilimsel bilgi üretim süreciyle örtüştüğü söylenebilir. Gerçekten de bilimsel sürecin, hipotez oluşturma, bunu kanıtlama, yayınlama ve sonuçlarını savunmadan oluştuğu hatırlandığında, aydın olma süreciyle birebir örtüştüğü açıkça ortaya çıkacaktır1. Kısacası, bir öğretim üyesinin aydın olabilmesi için gerekli koşullar fazlasıyla vardır ama kullanıp kullanmaması kendisine kalmıştır.

Yazının tamamını okumak için tıklayın...