Garo Paylan: Diyarbakır'da 'Kent Ormanı' yapılaşmaya açılıyor

HDP Milletvekili Garo Paylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Diyarbakır'daki bütün yerel inisiyatiflerin karşı olduğu, Kent Ormanı'nın imara açılma kararını iptal etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.25-07-2019 12:03

İleri Haber

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır’ın Mahabad Bulvarı üst bölgesine denk gelen 3 bin dönümlük alanda bulunan ‘Kent Ormanı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘rezerv yapı alanı’ olarak belirlendiğini söyledi. Paylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdi.

Paylan verdiği soru önergesinde şunlara değindi:

'KENT ORMANI DİYARBAKIR'IN AKCİĞERİ'

Diyarbakır’ın adeta “akciğeri” olarak nitelenen ve yaklaşık üç bin dönümlük bir alanda bulunan Kent Ormanı, kentin sayılı yeşil alanlarından biridir. Bu yönüyle de kentli için sağlıklı yaşam ve dengeli çevre hakkı bakımından vazgeçilmez önem arz etmektedir. Ayrıca, bir kenti sağlıklı ve yaşanabilir kılanın, beton yapılaşma değil; kişi başına düşen yeşil alan yoğunluğu ve bu doğrultuda oluşturulan şehircilik ve planlama ilkeleri olduğunu hatırlatmak gerekir.

MESLEK ÖRGÜTLERİ KARARA TEPKİLİ

Kent Ormanı’nın yapılaşmaya açılması hususunda, böylesi önemli ve kentin tamamını doğrudan ilgilendiren kararda, konunun direkt muhatabı olan yerel yönetim, ilgili meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların görüşlerinin alınmadığı iddia edilmektedir. Bununla birlikte ilgili meslek örgütleri; mera yani ‘yeşil alan’ olarak planlanan Diyarbakır Kent Ormanı’nın “rezerv yapı alanı” olarak imara açılması kararının, açıkça hukuka, imar planlarına, şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararına, Anayasa’da düzenlenen “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına” aykırı olduğu uyarısını yapmakta ve Bakanlığı bu kararı iptal etmeye çağırmaktadır.

Kentteki meslek örgütleri tarafından bu kararın iptali için başlatılan hukuki süreç devam etmektedir.

'YAPILAŞMAYA AÇILMA KARARINDAKİ KAMU YARARI NEDİR?'

1. Diyarbakır’ın akciğeri Kent Ormanı’nın yapılaşmaya açılması kararındaki kamu yararını açıklar mısınız?

2. Söz konusu kararın; Çevre Kanunu’nun hükümlerine aykırı bir tutumla, “katılım hakkı” yok sayılarak; yerel yönetim, ilgili meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve kentteki yurttaşların görüşlerine başvurulmaksızın alındığı iddiaları doğru mudur?

3. Kent Ormanının imara açılma kararı için gerekli olan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu var mıdır?

4. Diyarbakır’ın hâkim rüzgârı kuzeybatıdan esmektedir. Şehrin kuzeybatısında yapılacak yeni imar yoğunluğunun toplum sağlığına etkileri değerlendirilmiş midir?

5. Diyarbakır’daki bütün yerel inisiyatiflerin karşı olduğu, Kent Ormanı’nın imara açılma kararını iptal etmeyi düşünüyor musunuz?