Feyzioğlu'na göre havalimanının ismi, işçilere yapılan saldırıdan daha önemli

Feyzioğlu yaptığı açıklamayla, havalimanına verilecek ismin hak arayan işçilere yapılan saldırıdan daha önemli olduğunu ifade etti.17-09-2018 18:19

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul’daki 3. havalimanı ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Feyzioğlu 4 maddelik açıklamasında, iş cinayetleri ve kötü çalışma koşullarına karşı işçilerin başlattığı eylemlere yönelik saldırıların, havalimanının ismine yönelik tartışmanın önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Feyzioğlu’nun açıklamasında şu maddeler yer aldı:

1. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanının adı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk Milleti'nin birleştirici değeri Mustafa Kemal Atatürk olmalıdır. Bu zorlu dönemde toplumsal olarak daha fazla bölünmeye ve ayrışmaya değil, tam aksine birleşmeye ihtiyacımız vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi dışındaki her isim toplumu derinden ayrıştıracaktır.

2. Havaalanı inşaatında işçilerin insanca çalışma ve yaşama koşullarına dair taleplerinin yargısal ve polisiye güç kullanılarak bastırılması sosyal hukuk devletinde sürüklendiğimiz dipsiz kuyunun yeni bir delilidir. Toplumsal çatışmaya değil, toplumsal barışa ihtiyacımız vardır.

3. Bu açıdan bakıldığında havalimanının adına ilişkin başlatılan tartışma da işçilere uygulanan baskı ve şiddet de toplumu derin bir ayrışmaya sürüklediği için birbiriyle bağlantılıdır. Devletimizin gücü, Anayasa'da tanımlanan kuruluş ilkelerinden gelmektedir. Bu ilkelerden verilen her taviz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü kırmakta, üzerimize oynanan her küresel senaryoya dayanak teşkil etmektedir.

4. Şu halde, işçilere yapılan uygulama, havaalanının isminin Mustafa Kemal Atatürkolması gerektiğinin en etkili şekilde dile getirilmesine asla engel olmamalıdır.Tam aksine isme yönelik toplumsal talep sonuç alıcı şekilde ifade edilmeye devam edilmelidir.