Fatsa'da siyanürle altın ayrıştırması yapan şirket için ağaçların kesilmesine tepkiler büyüyor

Yasa ve yönetmeliklere göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nün usulsüz, yasal olmayan ihale ile suç işlediğinin vurgulandığı açıklamada şirket lehine usulsüz ağaç kesiminin durdurulması çağrısı yapıldı.30-03-2021 14:01

İleri Haber

Ordu'nun Fatsa ilçesinde siyanürle altın ayrıştırması yapan şirket lehine ağaç kesimi yapılmasına tepkiler büyüyor. Ünye Orman İşletme Müdürlüğü'nün şirket lehine ağaç kesim ihalesinin usulsüz olduğunu iddia eden Ordu Çevre Derneği, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, Derelerin Kardeşliği Platformu; parti, sendika, dernek temsilcileri ve yöre halkıyla, ağaç kesimini protesto etmek için basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi, Sol Parti, SYKP ve CHP'nin de bulunduğu birçok siyasi parti ve kurum destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül şunları söyledi:

'ŞİRKET LEHİNE USULSÜZ AĞAÇ KESİMİ DURDURULMALI'

"Buraya 11 Mart’ta da geldik. Şirketin lehine usulsüz ihale ve ağaç kesimini protesto ettik. Ağaç kesimi durdurulmuştu ancak dün 29 Mart 2021 Pazartesi yeniden kesime başladılar. Bugün buraya gelerek kesimin durdurulması için çağrımızı yineliyoruz.

Toprağımıza, suyumuza, ormanımıza sahip çıkmak için buradayız. Burada hem ekolojik denge yok ediliyor; iklim değişikliğini tetikliyor hem de halkın ürününe, sağlığına tehdit büyütülüyor. Halk topraklarından koparılmak isteniyor. Ne yazık ki, yerel ve genel yöneticiler buna olanak tanıyor. Maden ve enerji yasaları şirketlerin lehine sürekli yenileniyor. Buna rağmen, yasalardaki bir iki olumlu maddeler ve yönergeler görmezlikten geliniyor.

'ÇALIŞMA İZNİ YOK'

Sürekli vurguluyoruz: Şu an şirketin çalışma süresi bitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzleme ve Denetleme Genel Müdürlüğü’nden gelen 18.02.2021 tarih ve 314345 sayılı yazıda 'Geçici Faaliyet Belgesi'ni 27.01.2021 tarihinde bittiğini belirtirken yeni belgenin verildiği yazmamaktadır. Yani şu anki çalışma alanında da çalışma izni yoktur.

Bu gerçekler yanında alanı genişletmek için başlatılan ÇED sürecinin tamamlanmadığı bilinmesine rağmen ağaçların işaretlenmesi, kesim için ihale edilmesi yasalara ve yönetmeliklere göre suçtur. İhale geçersizdir. Ordu Çevre Derneği olarak Ünye Orman İşletme Müdürlüğü’nden istediğimiz bilgi 15.03.2021 tarih ve 628366 sayılı yanıtla geldi. Bu yazıda İhale yapmayı ve ağaç kesmeyi Altıntepe Maden Şirketi’nin 11.02.2013 tarih ve 2872 karar nolu “ ÇED Olumlu” kararı gereği olduğunu belirtilmektedir.

'ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SUÇ İTİRAFI'

İşte bu yazı, Ünye Orman İşleme Müdürlüğü’nün kendi kendine suçunu itirafıdır. Altıntepe Maden Şirketi’nin 2013 yılında aldığı ÇED Olumlu kararının çalışma süresinin bittiği yine derneğimizin ÇED İzleme Denetleme Genel Müdürlüğü’ne yönelttiği sorulara aldığı yanıtta belirtilmiştir. İlgili yazıda 'Geçici Faaliyet Belgesini' 27.01.2021 tarihinde bittiğini belirtmektedir.

Şimdi soruyoruz: Süresi bitmiş ÇED olumlu kararı dayanak yapılarak ağaçlar kesilebilir mi? Kesilirse bu suç olmaz mı?

'YASAL OLMAYAN İHALE İLE SUÇ İŞLENİYOR'

Yine 2014 tarihli ÇED yönetmeliğin 6. maddesinde şunlar yazılı: Bu Yönetmeliğe tabi projeler için 'ÇED olumlu' kararı veya 'ÇED gerekli değildir' kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez. Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır.

Yasa ve yönetmeliklere göre, Orman İşletme Müdürlüğü usulsüz, yasal olmayan ihale ile suç işlemektedir."