Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi satıldı

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından KİPTAŞ'a satıldı.05-04-2018 00:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, "Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı İhalesi" modeli ile yapılan ihale, belediyenin Saraçhane Binası- Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine istinaden kapalı teklif usulüyle yapılan hasılat paylaşımı ihalesi için yeterlilik komisyonuna 4 firma dosya verdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, yeterlilik komisyonunca yapılan inceleme neticesinde gerekli şartları sağlayamadığı için Kalyon İnşaat San. ve Tic. AŞ yeterlilik alamadı. Diğer üç firmanın dosyaları ise uygun bulundu.

İhalede, fiyat teklif zarfları açıldığında 2 firmanın teklifi uygun bulundu, YDA İnşaat San. ve Tic. A.Ş'nin 1 milyar 352 milyon 560 bin liralık teklifi, ihale şartnamesinde belirtilen asgari idare payı tutarının altında kaldığından, YDA firması da ihaleden elendi.

İhaleye, KİPTAŞ AŞ ile Cengiz İnşaat+Gür Yapı İş Ortaklığı arasında devam edildi. Cengiz İnşaat+Gür Yapı İş Ortaklığı, yeni teklif vermeleri istense de pey sürmeyerek ihaleden çekildi. İhalede tek kalan KİPTAŞ A.Ş ile fiyat pazarlığı yapıldı.

KİPTAŞ A.Ş ile yapılan pazarlık neticesinde arsa, 2 milyar 660 milyon lira satış toplam geliri, yüzde 52,20 oranında idare payı ve 1 milyar 388 milyon 520 bin lira+KDV asgari İBB payı bedelle KİPTAŞ A.Ş'nin oldu.