Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.



18-10-2020 09:52

Bu yıl ilk kez Program Bütçe esaslarına göre hazırlanan 2021 bütçesi, AKP’nin 19, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ise 3’üncü bütçesi.

Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtılırken, bütçe ile kamu idarelerinin bütçelerinin yasama süreçlerinde ve kamuoyu nezdinde amaç ve sonuçlarının anlaşılırlığının güçlendirilmesi ve dolayısıyla şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Teklifte 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.