Erdoğan’ın açıklamalarına bir yanıt da TTB’den: İşkenceyle mücadele ve insan hakları mücadelesi her hekim için onurdur

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Erdoğan ve Bahçeli’nin kendilerine ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Seçilen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı hedef gösteren söylemlerine karşı bir basın açıklaması yayınladı.16-10-2020 09:48

TTB, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendilerine ve Prof. Dr. Fincancı’ya dönük söylemlerine karşı bir açıklama yayınladı.

Açıklamaya 13 Ekim’de yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü’yü anarak başlayan TTB, son bir haftada dokuz sağlık emekçisinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

TTB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ YANINDA OLMUŞTUR'

Türk Tabipleri Birliği, başından beridir Covid-19 pandemisinde hükümetin aksine topluma gerçekleri anlatan; sağlıkta dönüşüm programının eksikliklerini ortaya çıkaran; şehir hastaneleri konusunda gerçekleri söyleyen ve bu söyledikleri Sayıştay raporlarında doğrulanan; meslektaşlarının sorunlarına tercüman olan; sağlık alanında kamuoyunun ve hekimlerin en güvendiği kurumlardan birisidir. Ancak üzülerek görmekteyiz ki,Türk Tabipleri Birliği son dönemlerde bilinçli olarak bir karalama ve algı operasyonu ile hedef gösterilmeye çalışılmaktadır. Belirtmek isteriz ki, Türk Tabipleri Birliği kendini güçlü görenlerin değil haklının yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Kendini güçlü görenler, her yerde kendini haklı göstermeye çalışsa da artık destek bir yana tersine toplumda ciddi tepki almaktadır.

'İŞKENCEYLE MÜCADELE BİR HEKİM İÇİN ONURDUR'

Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı yasa ile anayasal güvence altında kurulmuş, 100 binin üzerinde hekimin üye olduğu mesleki ve demokratik bir kamu kurumudur.  26-27 Eylül 2020 tarihleri arasında demokrasinin gereği olarak genel kurul ve seçimleri yaparak seçime katılan hekimlerin %67 oyunu alarak yeni bir Merkez Konsey oluşmuştur. Merkez Konsey Başkanı seçilen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hekimliğinin gereği olarak, bir insanlık ayıbı olan işkenceye karşı gerek ülkemiz gerekse de uluslararası alanda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. Hekimliğinin olmazsa olmazı işkenceyle mücadele ve insan hakları mücadelesi bir ayıp değil her hekim için onurdur. Bu onurlu tutum TTB ve hekimlik tarihinde hep olmuştur, olacaktır.

Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de TTB’nin, hekimlerin mevcut tutum ve değerlerini gözetecek olan bir Merkez Konsey’in başkanı olarak görev yapacaktır. Daha önce yapılan açıklamalar gibi dünkü açıklamalarda anayasal güvence altında olan bir meslek kurumunu ve hekimlik mesleğini hedef alan, asılsız, gerçekleri yansıtmayan açıklamalar olup, hi bir ifadeyi de kabul etmiyoruz. Asıl hedefin de halk sağlığı için gerçekleri söylemekten geri durmayan hekimleri ve onların örgütlülüğünü yıpratma ortadan kaldırma çabaları olduğunu da yalnız hekimler değil tüm Türkiye kamuoyu farkındadır.

'SAĞLIKLI TOPLUMLARIN SİYASETİNİ YAPACAĞIZ'

Bugün ülkemiz sağlık ortamı vatandaşı müşteri, hastaneleri ticarethane olarak gören sağlık politikaları sonucu girmiştir. Artık sağlık alanında başta pandeminin gerçek verileri olmak üzere giderek artan eğitim ve sağlık hakkında ihlaller, tıbbi cerrahi malzeme sıkıntıları, nöbet yoğunluğu, aşırı hasta sayıları, çalışma koşulları, ekonomik sorunlar, tükenmişlik, özlük haklarımızdaki adaletsizlikler ve ek ödeme sistemindeki eşitsizlikler gibi birçok sorunumuz mevcuttur. Eğer bunları dile getirmek siyaset yapmaksa evet biz sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumların yani “sağlıklı olma halinin” siyasetini yapacağız.

'DOĞRU BİLGİLERİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

TTB olarak çekilmek istendiğimizboş tartışma ortamlarının ise içinde olmayacağız. Bize bir şey demek isteyenler önce yanlış Covid-19 verilerinin; bunlara bağlı ölümlerin içinden çıkılmaz sağlıksız ortamının hesabını topluma vermelidir. Bizler her zaman hekimlik mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirmek için yemin etmiş hekimler olarak, her canlının yaşam ve sağlık hakkından yana olacağız. Sağlık hakkının, demokrasi hakkından bağımsız olamayacağını bilerek yola devam edeceğiz. Tam da bu farkındalıkla birincil gündemimiz olan Covid-19 pandemisinin gerek sağlık ortamına gerekse halkımıza olan yıkımını bilimsel gerçeklerle ortaya koymaya, topluma demokrasi ve sağlık hakkı gereği doğru bilgileri vermeye devam edeceğiz. Hekim sorunlarını ve yönelik çözüm önerilerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz.

'BİZİM GÜNDEMİMİZ YOK ETMEYE ÇALIŞILAN MESLEKİ ONURUMUZU VE ETİK DEĞERLERİMİZİ SAVUNMAK OLACAK'

Bizim gündemimiz 2020 Sayıştay raporlarında da açıklıkla belirtilen ve yıllardır söylemiş olduğumuz gerçeklikleri ortaya çıkartan şehir hastanelerine ait raporları anlatmak olacaktır. Bizim gündemimiz her geçen gün giderek artan emek sömürüsünü, ağır çalışma koşullarımızı anlatmak olacaktır. Bizim gündemimiz her geçen gün nasıl tükendiğimizi, eksildiğimizi anlatmak olacaktır. Bizim gündemimiz eğitim hakkında yaşanan ihlalleri, tıp ve asistan eğitimindeki sorunları anlatmak olacaktır. Bizim gündemimiz her geçen gün yok edilmeye çalışılan mesleki onurumuzu ve etik değerlerimizi savunmak olacaktır. Bizim gündemimiz öğrencisinden akademisyenine, aile hekiminden uzmanına, intörnünden asistanına kadar hekimlerin yaşadıkları sorunları ve bunlara karşı çözüm önerilerimizi sunmak olacaktır. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Sağlık sadece hastalığın ve sakatlığın olmayışı değil aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu bilinçle toplumun, hekimlerin sağlığı için her alanda söz söylemeye devam edeceğiz.

Hekimlerin ve toplumun sağlık hakkı mücadelesi için seçilmiş Merkez Konseyi üyeleri olarak: Öncelikle meslektaşlarımız ve Türkiye kamuoyuna, yaşadığımız topraklarda, sağlığımıza, emeğimize ve demokrasimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.